El despatx Pujadas cobra 25.000 euros nets al mes des del novembre del 2016 per defensar el Govern en el ‘cas BPA’

El bufet encapçalat pel veterà advocat ha percebut des de l’inici del contracte, ara fa tres anys, 527.725 euros per coordinar l’actuació jurídica de l’executiu en matèria civil i penal

-
-
El Govern està pagant 25.000 euros mensuals IGI a banda al despatx jurídic dirigit per Manuel M. Pujadas des del novembre del 2016 per la coordinació jurídica de les accions legals, civils i penals, que l’executiu té endegades en el marc del ‘cas BPA’. Abans d’aquella data i durant set mesos més va percebre 15.000 euros el mes. En total, des de l’1 d’abril del 2016 i fins al 3 d’abril d’enguany, Pujadas ha cobrat 527.725 euros. En xifres rodones: mig milió d’euros i la resta impostos.

Aquestes dades estan contingudes en una resposta emesa pel Govern arran d’una pregunta parlamentària formulada pel conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Víctor Naudi, que s’interessava per l’encàrrec professional fet per l’executiu al despatx Pujadas i pel cost que tenen els serveis jurídics prestats per aquest bufet en el marc del ‘cas BPA’. El paper de Pujadas i el Govern en la causa general de l’afer, que ja es va començar a jutjar, està justament ara en discussió. I sobre la participació de l’executiu com a acusació particular el Tribunal Constitucional hi haurà de dir la seva.

Els mandataris governamentals aprofiten una resposta parlamentària per defensar la congruència de la comanda a un equip de lletrats privat al marge del que faci la fiscalia

De fet, el Govern aprofita la resposta parlamentària per defensar l’encàrrec a Pujadas, el rol de ‘segon fiscal’ i, també, per mostrar el seu suport al fiscal general, Alfons Alberca. En l’esmentada resposta, l’executiu explica que “entén que és perfectament raonable l’encomana concreta de la defensa de l’interès general a un bufet d’advocats més enllà que la pugui fer el ministeri fiscal en el marc de les seves funcions, tal i com ho estableix l’article 93.1 de la Constitució. En cap cas és pot entendre aquesta encomana com un envaïment o un menysteniment de les competències del ministeri fiscal”

L’executiu recorda també que “el Tribunal de Corts s’ha pronunciat validant el posicionament del Govern, en l’aute del 29 de gener del 2018”, un aute que és el que està en vies de recurs davant del TC. Alhora, continua la resposta, “el cap de Govern i el Govern continuen tenint plena confiança en el ministeri fiscal i, particularment, en el fiscal general, confiança que ha quedat palesa amb la seva renovació el 25 de setembre del 2017”. I una vegada feta aquesta prèvia, passa a centrar-se en l’encàrrec concret al bufet Pujadas, que inclou la feina del seu titular i el de les advocades Caterina Llufriu i Vanessa Durich.

El Govern explica que el contracte establert amb Pujadas es basa en una proposta lliurada pel despatx el 6 d’abril del 2016 que es va acabar perfeccionant el 27 d’abril. L’executiu deixa clar que l’encàrrec no està subjecte a la Llei de la contractació pública pel fet que es tracta d’una matèria sensible i que depèn directament i estrictament del cap de Govern. Així, inicialment s’encarrega a Manuel Pujadas i el seu equip l’assessorament jurídic, consell i defensa en matèria civil i penal en el ‘cas BPA’ per un muntant de 15.000 euros mensuals més IGI.

La primera gran feina, o la primera gran tasca efectiva és la interposició, acordada pel Govern el 29 de juny, d’una querella criminal contra tots els processats en la causa general del ‘cas BPA’ per així poder-se constituir l’executiu en acusador particular. Posteriorment, el Govern amplia el contracte i dóna més feina i més retribució a Pujadas. L’acord s’adopta el 30 de novembre del 2016 amb efectes del primer dia d’aquell mes, atès que des d’aquell novembre, el despatx Pujadas està percebent 25 euros mensuals impostos a banda.

En virtut d’aquella ampliació contractual, es nomena Pujadas coordinador jurídic general de les actuacions legals impulsades pel Govern contra BPA això sí, sempre de comú acord amb el gabinet jurídic propi de l’administració. En concret, a Pujadas se li encomana “la constitució del Govern en actor civil en totes les causes penals desglossades o annexes de la inicial 8000081/2015 sempre en la òptica del blanqueig comès per o en el marc de l'entitat bancària, per tant, en les deu causes restants en principi. Del conseqüent examen de les causes, proposar i dur a terme les actuacions processals en dret procedents”.

L’encàrrec fet a Pujadas “queda exclòs de la Llei de contractació pública en tractar-se d’una matèria sensible i de la competència directa del cap de Govern”

També se li encarrega que, “en el moment que és consideri més oportú”, el Govern es constitueixi “en actor penal en la causa de Landstreet Internacional Corp. i de Principat Holding” i més enllà de tot això “fer un seguiment complet de les causes administratives en curs i de les que puguin obrir-se en el futur, sense perjudici que el seguiment processal ordinari el continuï fent el gabinet jurídic del Govern; concretament, participar íntegrament en el procés de diagnòstic, de redacció i de tancament de les diferents actuacions, inclosa la defensa en les vistes orals davant la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia”, “el consell, defensa i intervenció en les causes civils que puguin obrir-se contra el Govern o que aquest hagi de instar contra qui s’escaigui" i “el consell, defensa i intervenció en les accions internacionals que s’escaiguin, en coordinació amb el advocats forans actualment contractats o els que puguin ser-ho en el futur”.

És per tot aquesta nova feina, que els 15.000 euros més IGI mensuals que Pujadas va estar cobrant d’abril a octubre del 2016 esdevenen 25.000 mensuals a partir del novembre. Tot plegat, quantificat, suposa que el bufet liderat per qui va ser ambaixador del Principat al Regne d’Espanya entre 2009 i 2011, apartat del càrrec pel primer gabinet Martí, hagi percebut des de llavors els esmentats 527.725 euros, dels quals 22.725 corresponen a l’IGI. Alhora, “la previsió de despesa per a l’exercici 2018 aprovada pel Govern ascendeix a 313.500,00 euros, dels quals, a data d’avui, s’han liquidat 52.250,00 euros corresponents als honoraris dels mesos de gener i febrer del 2018 (aquesta quantitat està inclosa en els 527.725,00 euros liquidats fins a la data)”.

El socialdemòcrata Pere López intervenint davant la cambra en la jornada matinal.

Relacionat

Clam contra la manera de fer de l’AREB i petició perquè Govern porti a la fiscalia el dossier dels assessoraments jurídics
-

Relacionat

El PS alerta que la contractació de Badia Advocats per part de l’AREB és “com a mínim irregular si no il·legal”
-

Relacionat

Els advocats es posen les mans al cap pels honoraris que paga l’AREB
Esteve Vidal, Francesc Badia i Albert Hinojosa, tres dels grans protagonistes del contracte d\'assessorament jurídic.

Relacionat

L’AREB abona a Badia Advocats 30.500 euros de mitjana per plet, més un fix anual, dietes, desplaçaments i assessoraments
Treballadors de BPA exigeixen al Col·legi d\'Advocats que \"actuï amb diligència\" i \"resolgui l\'expedient\" al lletrat Pujadas

Relacionat

SDP exigeix al Govern que expliqui la feina que va encarregar i el cost que suposa l’advocat Pujadas en el ‘cas BPA’
Imatge d'una de les sessions del judici, que continua ajornat per ara.

Relacionat

La decisió del Tribunal de Corts de mantenir el Govern al judici del ‘cas BPA’ passa la patata calenta al Constitucional
Les defenses dels acusats en el judici del ‘cas BPA’ demanen l’expulsió d’aquells que els reclamen una compensació perquè el banc “el va matar l’Estat”

Relacionat

Les defenses dels acusats en el judici del ‘cas BPA’ demanen l’expulsió d’aquells que els reclamen una compensació perquè el banc “el va matar l’Estat”
Els defensors dels processats en el ‘cas BPA’ mostren la targeta vermella al Govern

Relacionat

Els defensors dels processats en el ‘cas BPA’ mostren la targeta vermella al Govern

Comentaris

Trending