SDP exigeix al Govern que expliqui la feina que va encarregar i el cost que suposa l’advocat Pujadas en el ‘cas BPA’

El conseller general Víctor Naudi ha entrat aquest matí a Sindicatura quatre preguntes que l’executiu haurà de respondre per escrit i una demanda de documentació relativa al mateix

Comentaris

Treballadors de BPA exigeixen al Col·legi d\'Advocats que \"actuï amb diligència\" i \"resolgui l\'expedient\" al lletrat Pujadas
Treballadors de BPA exigeixen al Col·legi d\'Advocats que \"actuï amb diligència\" i \"resolgui l\'expedient\" al lletrat Pujadas
Socialdemocràcia i Progrés (SDP) pretén aclarir d’una vegada per sempre quin és el paper que està duent a terme l’advocat Manuel Maria Pujadas en el marc del ‘cas BPA’ i quin és l’encàrrec exacte que li va fer el Govern, de qui ostenta la representació i en nom del qual va querellar-se contra els actuals processats, alhora que en sol·licita la mateixa pena que la fiscalia estimi convenient. La formació progressista vol saber també quina despesa ha suposat fins a la data la contractació dels serveis del despatx dirigit pel veterà lletrat i, també, quina previsió hi ha quant al cost que poden suposar els serveis de dit advocat.

El conseller general d’SDP Víctor Naudi ha entrat a Sindicatura un document en el qual s’hi formulen quatre preguntes que l’executiu haurà de respondre per escrit. I que tenen a veure, justament, amb l’encàrrec fet a Pujadas i, també, amb els costos de la tasca duta a terme. Al mateix temps, Naudi sol·licita que se li faciliti tota la documentació relativa al treball que el lletrat està duent a terme per a l’executiu des del juliol del 2016, quan ell mateix va anunciar que havia interposat una querella criminal contra tots els encausats en la causa general del ‘cas BPA’ en defensa dels interessos generals i en nom d’un Govern que estava “cansat de rebre bufetades”, tal i com el parlamentari recorda en el preàmbul de les seves preguntes.

El parlamentari qualifica la compareixença del Govern en la causa penal contra els actuals processats en la causa general com a “atípica, estranya i difícil d’entendre”

Naudi assegura que es desconeix totalment quin és l’acord i el mandat que al seu dia l’executiu va atorgar a Pujadas per tal que exercís una acció jurídica amb un “resultat atípic, estrany i difícil d’entendre”. En el prefaci de les preguntes que formula el conseller, el parlamentari d’SDP recorda que “l’article 93.1 de la Constitució estableix que el ministeri fiscal té la missió de vetllar per la defensa i aplicació de l’ordre jurídic i també disposa que li correspon la defensa de l’interès general”. 

Davant d’això, el conseller general entén que “el Govern no li correspon assumir, per la via de l’exercici de l’acusació particular en un judici, les funcions del ministeri fiscal en defensa de l’interès general”. I hi afegeix que “més enllà d’un evident envaïment i menysteniment de les competències que la Constitució atribueix al ministeri fiscal, és ben evident que es trasllada a l’opinió pública la sensació que el Govern, que és qui designa el fiscal general, no confia en el correcte exercici del seu ministeri”.

Les quatre preguntes són les següents: “Quin és el tenor literal de l’acord o acords del consell de ministres de data 29 de juny del 2016 -o de les dates que correspongui- mitjançant el qual el Govern acordà encomanar al lletrat Manuel Maria Pujadas Domingo l’exercici de l’acció penal en la causa ara en judici oral davant el Tribunal de Corts contra directius de la BPA?” “Quina és la quantia de la provisió a compte d’honoraris i despeses que el Govern ha abonat al bufet Pujadas d’ençà de la formalització de l’encàrrec fins al dia d’avui, 3 d’abril del 2018”. 

Finalment, les dues darreres qüestions són: “S’ha establert alguna quota mensual d’honoraris i, si és el cas, quina és la seva quantia i quantes mensualitat s’han abonat fins a la data?” i “quin és el cost global de les despeses i honoraris esmerçats fins ara en aquesta defensa i quin és el pressupost de despesa previst en funció del termini convingut”. Quant a la demanda d’informació que es formula, el que es pretén és aconseguir el certificats corresponents i els mandats concrets que especifiquin la feina a fer per Pujadas i els honoraris a percebre.

Comentaris

Trending