L’AREB abona a Badia Advocats 30.500 euros de mitjana per plet, més un fix anual, dietes, desplaçaments i assessoraments

L’ens públic justifica l’adjudicació directa i urgent, però que es pot estendre per quatre anys i que per ara ja suma més de 3,3 milions d’euros, per l’experiència i coneixements del despatx

Esteve Vidal, Francesc Badia i Albert Hinojosa, tres dels grans protagonistes del contracte d\'assessorament jurídic.
Esteve Vidal, Francesc Badia i Albert Hinojosa, tres dels grans protagonistes del contracte d\'assessorament jurídic.
L’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) abona 30.500 euros per cada plet en què s’ha de defensar per la seva actuació en el marc de la resolució de Banca Privada d’Andorra. Hi ha oberts 109 causes entre la primera i la segona instància -ja sia civil, administrativa o penal- amb la qual cosa suposa que el despatx Badia Advocats, al qual se li ha encomanat la feina per la via directa i per la modalitat urgent, ha facturat o té previst facturar, per ara, 3.314.915,04 euros. El fet de saltar-se la convocatòria d’un concurs públic -a més a més, el contracte inicialment per un any és renovable fins a un màxim de quatre- es justifica per la complexitat i la confidencialitat de la feina a fer.

Però, a més a més dels plets pròpiament dits, l’AREB també ha contractat al mateix bufet un assessorament genèric global respecte de “tots aquells afers que no tinguin per objecte un procediment judicial ni la negociació i/o conclusió d’un contracte o conveni”. És a dir, per redactar cartes, requeriments o respostes i celebrar reunions amb assessors que no pledegin contra l’ens públic però sí que puguin col·laborar-hi, el bufet liderat per Francesc Badia i amb el jurista i secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal, en el seu equip, s’apunta un forfet anual fixe de 48.000 euros IGI a banda.

El bufet liderat per Francesc Badia i el secretari general de DA, Esteve Vidal, manté vincles amb l’agència des del 2015 i ara tramita 109 procediments judicials

Els convenis o contractes que s’hagin de negociar es cobren a part en funció de la complexitat dels mateixos i la feina i comportin. I per si no n’hi havia prou, fora de tot això, és a dir, per facturar a banda, hi ha “els honoraris de procurador i els d’experts o altres professionals que hagin d’intervenir amb la finalitat de dur a terme l’encàrrec professional”. Tampoc no s’inclouen en els costos citats fins ara i que, ep, gaudeixen d’un descompte sobre les tarifes oficials, “les despeses de desplaçaments o de tota altra mena, les quals seran objecte d’una nota de despeses específica i detallada”.

Tota aquesta informació i encara d’altra de més detallada, figura en la documentació que l’AREB, aquest cop sí, no ha tingut cap més remei que fer arribar al Consell General a petició del conseller general i líder parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López. El dossier inclou els certificats dels acords del consell d’administració de l’AREB del 10 de març del 2017 i del 12 de desembre del mateix any més tot un seguit d’informació complementària com per exemple l’encàrrec professional sol·licitat al despatx Badia Advocats, un desglossament dels diversos plets en curs amb el detall dels honoraris que se sol·liciten per cadascun d’ells i la justificació tant del càlcul dels honoraris com de la necessitat de fer una contractació directa.

El president de l’AREB, Albert Hinojosa, assegura en un dels certificats que l’ens públic “ha negociat de manera exhaustiva amb Badia Advocats aquests honoraris”, que en alguns casos suposa un parell o tres de milers d’euros però que s’enfilen, en alguna cosa, fins a 125.000 euros. I això que l’AREB havia pressupostat per a tot el 2017 per a assessoraments jurídics tot just 275.000 euros. D’aquí que s’hagi hagut de vehicular a través del Govern, primer, i del Consell General, un crèdit suplementari per la xifra que Francesc Badia, Esteve Vidal i companyia -bàsicament familiars de l’experimentat soci fundador de la firma- tenen pendent de cobrar: això són 2.982.150 euros.

Hinojosa argumenta la contractació sense concurs públics pel fet que recórrer a un sol proveïdor surt més barat i, alhora, aplica un descompte a les tarifes del Col·legi d’Advocats

La documentació de l’AREB elaborada a partir dels acords establerts amb Badia Advocats i que justifiquen des de la fórmula de contractació al cost dels honoraris assegura que les desorbitades xifres són conforme amb les tarifes oficials del Col·legi d’Advocats. Més encara, l’ens presidit per Albert Hinojosa ve a dir que el fet de contractar l’assessorament a un sol despatx i no a més d’un abarateix l’operació. “El fet de concentrar l’adjudicació en un sol proveïdor genera unes economies d’escala i d’abast que redueixen de forma significativa el cost que assumirà l’AREB comparat amb el d’haver de contractar diferents proveïdors de serveis”.

L’agència pública justifica la contractació directa “amb caràcter d’urgència i sense obertura a concurs públic” del bufet Badia pel fet que en passar a assessorar primer la BPA intervinguda el 2015 -just quan el Govern va descartar Francesc Badia per ser el jutge nomenat per Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans i per raons d’edat ja no hi podrà tornar a optar- i després l’AREB ja coneixia la matèria, ja tenia experiència i ja gaudia de la confiança de l’entitat pública. Alhora la urgència també s’explica perquè “aquesta allau de procediments del tot inesperada supera els imports inicialment previstos i fa necessari sol·licitar un avenç de fons per finançar les despeses que se’n deriven”.

En una documentació lliurada al Consell General, l’entitat de resolució diu que entre totes les causes es reclamen 2.745 milions d’euros, una explicació com a mínima incerta

En la documentació que l’AREB a tramès al síndic general, Vicenç Mateu, perquè aquest, seguint els conductes reglamentaris, la fes arribar al conseller general sol·licitant també s’explica que “l’existència dels 109 procediments judicials i contenciosos genera un risc immediat per un import igual a la quantia reclamada que ascendeix a més de 2.745 milions d’euros”. Això, però, si no fals és, com a mínim, una afirmació incerta de l’AREB per induir a error o confusió a qui llegeixi el document. O qui l’hagi d’usar. No es reclamen 2.745 milions d’euros. La major part d’aquests diners estan bloquejats a BPA. I la majoria de plets endegats contra l’AREB no reclamen una quantitat concreta. És a dir, no pretenen una indemnització. El que busquen és que l’AREB autoritzi el traspàs de dipòsits, de la quantia que sigui, perquè són diners dels clients de BPA, cap a Vall Banc.

Finalment també s’explica que “els honoraris que percebrà Badia Advocats seran pactats per cada expedient o procediment en base a les normes orientadores del Col·legi d’Advocats d’Andorra, a partir de la quantia del procediment i de la complexitat. Per cada procediment se signarà un annex a la proposta d’encàrrec professional, en la que s’aplicarà un descompte de les tarifes oficials en funció de la tipologia i la complexitat dels procediments judicials en qüestió”. I afegeix també que “els honoraris corresponents a la segona instància es pressupostaran preveient un sol recurs d’apel·lació. En el cas que dues o més parts formulessin recurs, els honoraris de la segona instància seran els mateixos que els previstos per la primera instància”. I suma que sumaràs.

Etiquetes

El PS exigeix explicacions a l’AREB per la contractació dels assessoraments jurídics dels tres milions d’euros

Relacionat

El PS exigeix explicacions a l’AREB per la contractació dels assessoraments jurídics dels tres milions d’euros

Relacionat

Indignació en el món de l’advocacia pels "desorbitats" honoraris que satisfà l’AREB

Relacionat

Honoraris milionaris per a l’AREB a canvi de retallar en inversió per a l’heliport o canalitzar rius

Relacionat

Govern destina per la via d’urgència tres milions d’euros a l'AREB per poder pagar els advocats

Comentaris (3)

Trending