Honoraris milionaris per a l’AREB a canvi de retallar en inversió per a l’heliport o canalitzar rius

Comentaris

  • L’executiu fa pública l’autorització de l’avenç de fons per satisfer el cost que suposa el despatx liderat per Francesc Badia i Esteve Vidal per defensar l’ens que gestiona la crisi del ‘cas BPA’
  • El Govern, seguint els tràmits legals, sol·licita al Consell que aprovi un suplement de crèdit i anuncia de quines partides reduiria despesa per poder pagar els tres milions d’euros als advocats 
És clar que no caldrà portar-ho a l’extrem perquè el grup parlamentari demòcrata donarà suport al suplement de crèdit que s’ha d’articular per poder pagar els honoraris que el despatx d’advocats liderat per Francesc Badia i Esteve Vidal ha facturat per defensar l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en els plets derivats de ‘cas BPA’. Però també és cert que les maneres de fer mostren també les intencions o les prioritats. I queda clar que al Govern no li deu interessar tant com vol fer veure ni l’heliport nacional, ni la promoció de l’aeroport de la Seu, ni la canalització de rius, ni la protecció d’allaus. I és que en el decret pel qual s’aprova l’avenç de fons anunciat fa una setmana per l’Altaveu de tres milions (3.000.000) d’euros per fer front a les despeses judicials de l’AREB i que el BOPA publica avui es deixa clar que en el cas que el Consell General no aprovés el suplement de crèdit necessari, l’executiu retallaria més d’un milió de les partides destinades al futur heliport i, entre altres, un altre milió més de diverses partides relacionades amb riscos geològics, allaus o protecció de canals i rius. El decret publicat aquest dimecres explica que “des de l’inici de la constitució i el funcionament de l’AREB, el consell d’administració ha presentat i aprovat ordinàriament un estat de despeses que comprèn tota una sèrie de previsions d’assessorament legal i contenciós de caràcter ordinari. En aquest exercici 2017, arran de l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aquesta última), totalment extraordinària i inesperada, no estan previstes les despeses i els costos derivats de la situació contenciosa sobrevinguda, que es xifren en un import de 2.982.150,46 euros”. Aquesta elevadíssima quantitat en honoraris del despatx que assumeix la defensa jurídica de l’AREB és producte de l’acumulació de factures que no s’han ‘sumat’, per dir-ho així, fins a darrera hora, segons fonts consultades, originant així, ara, un procés d’urgència. “Respecte de la mateixa situació i degut a l’avenç i el desenvolupament dels procediments judicials i administratius, reclamacions i demandes, no resulta possible esperar fins que s’aprovi el pressupost de l’exercici vinent”, continua explicat el decret que especifica que “actualment, AREB i BPA s’enfronten a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils i penals) com a conseqüència del procés de resolució bancària de BPA i del no traspàs a Vall Banc de certs comptes i productes que suposen un risc en matèria de blanqueig de capitals per als clients titulars d’aquests comptes i productes”. No s’especifica si els plets de naturalesa administrativa queden al marge d’aquella xifra. Però és clar que l’AREB forma part de l’administració i, per tant, actuacions d’aquest organisme són objecte de plets administratius. En qualsevol cas, inicialment el Govern només havia previst una partida de 275.000 euros per fer front a les despeses en assessors jurídics per a l’AREB durant el 2017. I aquesta quantitat, manifestament, no és suficient per “finançar la despesa addicional esmentada, per un import de 2.982.150,46 euros”. Així, el Govern autoritza, de fet ho va fer ja amb la signatura del màxim responsable de l’executiu, Toni Martí, el 27 de desembre, un avenç de fons i, alhora, sol·licita l’aprovació d’un suplement de crèdit que haurà de tenir el suport del Consell General. Evidentment DA hi donarà suport. Entre altres coses, Esteve Vidal és el secretari general de la formació que dóna suport al Govern. I si no caldria passar el raspall per aprofitar recursos ja consignats a pagar els honoraris legals.

Comentaris

Trending