Govern destina per la via d’urgència tres milions d’euros a l'AREB per poder pagar els advocats

Comentaris

  • L’avenç de fons acordat en el darrer consell de ministres de l’any passat haurà de vehicular-se a través d’un projecte de llei de suplement de crèdit que s’haurà de debatre al Consell General
  • Francesc Badia i Esteve Vidal lideren un despatx que ha de defensar l’organisme en prop de dos-cents plets, entre els de naturalesa penal i els de naturalesa administrativa 
El darrer consell de ministres va aprovar de manera urgent i com aquell qui diu per la porta del darrere un avenç de fons, que haurà d’agafar la forma de projecte de llei de suplement de crèdit, per poder transferir a l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) tres milions d’euros en xifres rodones. ¿El motiu? Cal satisfer la minuta dels advocats -el despatx encapçalat per l’exdegà del col·legi professional Francesc Badia i l’ara secretari general de DA, Esteve Vidal- encarregats de defensar l’organisme en les desenes de plets que clients de BPA i Vall Banc tenen interposats contra l’AREB. Diverses fonts han assegurat que l’AREB no tenia una partida disponible prou quantiosa per poder satisfer els honoraris dels advocats. De fet, hi havia una previsió de depesa per aquest concepte d’uns 250.000 euros. Però la quantia s’hauria disparat igual com s’han acumulat, també, el nivell de causes judicials que s’estan tramitant contra l’AREB. Segons les fonts consultades, entre els plets entaulats per la via penal i els que ho han estat per la via administrativa, hi ha pràcticament dos-cents casos en marxa. L'avenç de fons acordat aniria essencialment destinat a sufragar els esmentats honoraris. El despatx d’advocats hauria anat tramitant factures cap a l’AREB-Govern, però no va ser fins les darreres setmanes de l’any passat que es va fer l’acumulació oportuna i es va aprovar per la via d’urgència un avançament de fons. El consegüent suplement de crèdit que necessàriament haurà d’adoptar la fórmula de projecte de llei s’haurà d’enviar al Consell General. I l’esmentat projecte de llei es debatrà ja ben entrat el 2018 encara que a nivell comptable tindrà efectes clarament en les despeses del pressupost de l’exercici que acaba de finalitzar.

Comentaris

Trending