El PS alerta que la contractació de Badia Advocats per part de l’AREB és “com a mínim irregular si no il·legal”

López envia a tots els consellers generals el document que li va fer arribar l’ens públic perquè puguin analitzar si, com creu ell, “existeixen molts dubtes en relació a l’ús de diners públics”

-
-
El conseller general i líder parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, considera que el que pretén pagar l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en matèria d’assessorament jurídics al despatx Badia Advocats i la forma com s’ha fet la contractació podria ser “com a mínim irregular si no il·legal”. Per això ha fet arribar a tots els parlamentaris la documentació que l’AREB li va trametre arran d’una petició d’informació davant el debat que hi ha d’haver dijous al Consell General sobre el suplement de crèdit per pagar els honoraris del bufet jurídic, i que puja a gairebé tres milions d’euros.

López ha tramès, en una decisió “certament poc habitual”, la documentació annexada en un correu electrònic en què exposa algunes de les consideracions que li genera l’anàlisi de la informació rebuda. El conseller socialdemòcrata creu que l’adjudicació feta, tant en la forma con el fons, “podria potencialment vulnerar la Llei general de les finances públiques, la Llei de contractació pública i alhora comporta que existeixin molts dubtes en relació a l’ús de diners públics”

Aquest dijous s’ha de debatre el crèdit extraordinari de prop de tres milions necessaris per poder fer front als honoraris en assessoraments jurídics

La informació enviada a López, i que l’Altaveu ja va avançar fa dies, revela que, de mitjana, l’AREB paga 30.000 euros per procediment judicial. I n’hi ha hores d’ara 109 d’entaulats més enllà d’altres assessoraments genèrics que s’abonen a partir de forfets anuals pactats amb Badia Advocats. La contractació directa i urgent duta a terme o el fet de tarifar els honoraris a partir dels diners que tenen bloquejats els demandants són alguns dels elements que han fet posar les mans al cap a molts dels altres advocats del país.

El PS ha presentat una esmena a la totalitat al crèdit extraordinari tramitat pel Govern per poder pagar els honoraris al despatx on, entre altres, també hi treballa el secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal. Juntament amb el dossier que li va fer arribar l’AREB, Pere López apunta tot un seguit de qüestions en el correu enviat a la resta de companys de l’hemicicle i per les quals la contractació de Badia Advocats, de la manera que s’ha fet, al seu entendre grinyolaria.

Les consideracions analítiques que manifesta el parlamentari socialdemòcrata són les següents:

  • La data d’adjudicació definitiva de les despeses és el 12 de desembre del 2017, i per tant, molt posterior al gruix de les despeses que es volen finançar amb la mateixa (iniciades l’any 2015 segons el quadre adjunt). Aquest fet és absolutament irregular amb la Llei de finances públiques, d’aplicació per a l’entitat d’acord amb els informes del Tribunal de Comptes.
  • L’adjudicació no respecta la Llei de contractació pública d’una banda i no es donen els motius per a una adjudicació directa. Aquesta es pretén justificar en tres arguments que no es donen en la contractació en qüestió: caràcter urgent, especificitat tècnica de l’encàrrec i confidencialitat:
  • El caràcter urgent difícilment es pot defensar quan l’adjudicació s’està efectuant amb posterioritat i els procediments judicials estan tenint una durada de molts mesos.
  • L’especificitat tècnica de l’encàrrec no es justifica en cap moment en l’informe d’adjudicació, i a més no s’adjunta el currículum del bufet d’advocats (es remet a consultar-lo a la seva pàgina web). Per tant, ni les raons de l’especificitat tècnica estan exposades ni  ho estan els mèrits i capacitats professionals diferencials del bufet al qual se li adjudica finalment.
  • La confidencialitat de la informació entenem que quedaria igualment garantida per qualsevol altre professional a causa del secret professional que els és d’aplicació.
  • Les tarifes professionals s’han aplicat considerant uns imports reclamats quan en realitat no hi ha reclamació d’imports (com s’afirma temeràriament en l’informe d’adjudicació directa), per quant els saldos bancaris són en qualsevol cas de titularitat dels clients amb independència de la seva situació en les diferents entitats bancàries. Per tant, es tracta d’unes demandes de nul·litats d’acte i en cap cas de reclamacions d’imports.
  • Com s’indica en el mateix informe d’adjudicació, i atesa la “identitat” de la matèria de la reclamació, sembla a més desproporcionat aplicar tarifes d’acord amb els imports (cal imaginar) dels comptes bancaris, ja que la majoria de casos, i encara més per aquells dossiers que corresponen als mateixos clients, els dossiers són pràcticament idèntics entre ells com es reconeix en el mateix informe elaborat per l’AREB.
  • La despesa realitzada fins a la data es podria ampliar encara més en el cas de mantenir l’actual sistema amb les segones instàncies.

 

-

Relacionat

Els advocats es posen les mans al cap pels honoraris que paga l’AREB
Esteve Vidal, Francesc Badia i Albert Hinojosa, tres dels grans protagonistes del contracte d\'assessorament jurídic.

Relacionat

L’AREB abona a Badia Advocats 30.500 euros de mitjana per plet, més un fix anual, dietes, desplaçaments i assessoraments

Comentaris

Trending