Sis fugides de menors hospitalitzats a Salut Mental en els darrers cinc anys

Les agressions físiques que han sofert els professionals mèdics procedents d’interns o usuaris, la majoria no han tingut ni conseqüències greus ni han requerit baixa laboral

-
-
En els darrers cinc anys, la unitat d’hospitalització infanto-juvenil de Salut Mental ha registrat sis fugides de menors. És un índex baix, però també cal tenir en compte que els professionals consideren que un usuari es fuga quan existint una indicació mèdica d’ingrés i malgrat les recomanacions mèdiques, el pacient marxa del dispositiu d’hospitalització. Tenint en compte aquest paràmetre, el darrer lustre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) considera que no hi ha hagut cap fuga entre els pacients adults. Una altra cosa és que després d’un permís pactat, l’usuari no torni a l’hospital.

Segons les dades facilitades pel SAAS, en els darrers cinc anys s’han fet un total de 1.270 altes d’adults i no s’ha registrat formalment cap fugida. Si que hi ha hagut algun usuari que ha marxat de permís extrahospitalari, acordat amb el seu metge i que ha decidit no tornar. En aquests casos, es truca a l’usuari i a la família per assegurar-se que tot està bé i que es farà un seguiment ambulatori. Això es considera una alta voluntària però no una fugida. Quant als menors de 18 anys, com s’ha dit, en els darrers cinc anys s’han fet 225 altes i es considera que hi ha hagut sis adolescents que s’han escapat de la unitat d’hospitalització infanto-juvenil. Quatre d’aquestes sis fugides han estat per part de les mateixes dues persones.

El SAAS té un protocol de fugida que marca les accions a seguir. Tant aviat com es detecta la fugida, es truca al servei de seguretat del propi hospital, a la coordinadora d’Infermeria, al psiquiatra de guàrdia, al cap de guàrdia i a la família. El servei de seguretat revisa tot l’hospital i les rodalies. Si troba a la persona l’acompanya a la unitat d’hospitalització. Sinó, ho comunica a la coordinadora d’Infermeria i s’avisa la policia en cas de que el psiquiatra de guàrdia consideri que és imprescindible l’ingrés per evitar un dany immediat per la persona. En el cas dels menors, sempre s’avisa la policia després de parlar amb la família.

En l’últim lustre s’han fet un total de 1.270 altes d’adults i no s’ha registrat formalment cap fugida; sí que hi ha hagut algun usuari que ha marxat de permís extrahospitalari i no ha tornat

Com s’ha explicat, només es considera fugida quan havent-hi una indicació mèdica expressa d’ingrés, l’usuari marxa de la unitat d’hospitalització. La clau, doncs, perquè es consideri fugida és que hi hagi l’esmentada indicació expressa. I és que determinades malalties que afecten el sistema nerviós central (malalties de l’àmbit de la neuropsiquiatria) comporten una manca de consciència de malaltia i per tant una manca de competència per prendre decisions sobre la seva cura. Una d’aquestes decisions pot ser un ingrés hospitalari necessari per fer el tractament d’una agudització de la malaltia i preferentment  quan existeix un risc de dany immediat per als propis malalts o per a tercers. Si aquest és el cas, es demana la ratificació de la Batllia per cursar  l’ingrés involuntari. En el cas dels menors, es demana el consentiment dels pares o tutors legals. 

Preguntat per episodis violents i afectació eventual d’aquests sobre el personal clínic, des del SAAS s’explica que “cal que tinguem present que la malaltia mental aguda es presenta molt rarament en forma d’agressivitat cap als altres. El personal d’infermeria de la unitat d’hospitalització de Salut Mental disposa d’un dispositiu manual per demanar ajut i truca directament al servei de seguretat de l’hospital”. En el cas d’una persona que fa amenaces d’agressivitat, s’avisa al psiquiatra de guàrdia, que dona pautes per calmar a la persona, sigui amb tractament farmacològic i en cas extrem, contenció amb el suport del SUM.

De les dades que disposa l’organisme gestor dels equipaments sanitaris públics en ressurt que en els darrers 5 anys hem tingut algunes agressions físiques, la majoria sense conseqüències greus ni necessitat de baixa laboral. Qualsevol professional que hagi estat agredida ha de rebre una visita a urgències per valorar l’estat mèdic i es notifica a Salut Laboral.

Etiquetes

-

Relacionat

Un de cada cinc ingressos a Salut Mental són per ordre judicial
-

Relacionat

L’ús d’una pistola (de fogueig) i la certesa de la presència de menors van disparar l’alerta sobre el narcopís
-

Relacionat

Menors ingressats a salut mental comparteixen espais amb una de les inductores a marxar de casa
-

Relacionat

L’hospital comunica a la cap de salut mental que no li renovarà el contracte
-

Relacionat

Ingressen a salut mental una altra menor després de ser localitzada per la policia
-

Relacionat

Es fuga durant unes hores del centre de salut mental la menor que va ruixar amb gas pebre el servei d’urgències
Zona del carrer del Pui on un grup d'adolescents protagonitzen diversos aldarulls.

Relacionat

Dicten l’ingrés a la planta de salut mental de la menor del gas pebre

Comentaris

Trending