Sense anells i amb cua

La construcció torna a l'activitat amb una guia amb el procediment d'actuacio en el treball en obres per la prevenció del contagi per la Covid-19Es considera imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició

L'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda)  i la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA) han editat una guia amb el procediment d'actuacio en el treball en obres de construcció per la prevenció del contagi per la Covid-19. En el document es considera imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició. Per a això es facilitaran els mitjans necessaris perquè les persones treballadores puguin netejar-se adequadament. La construcció torna a l'activitat aquest dilluns.

El text subratlla que la informació i la formació són fonamentals per poder implantar mesures organitzatives, d'higiene i tècniques entre el personal treballador en una circumstància tan particular com l'actual. S'ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin.

Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d'higiene i prevenció. És important subratllar la importància d'anar adaptant la informació i la formació en funció de les mesures que vagi actualitzant el ministeri de Salut, per la qual cosa es requereix un seguiment continu de les mateixes. 

Es recorda que és crucial assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, tractant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, posant l'accent en aquelles de contacte freqüent com poms de portes, baranes, botons etc. Els detergents habituals són suficients. Es prestarà especial atenció a la protecció del personal treballador que realitzi les tasques de neteja i desinfecció.

Els treballadors hauran de venir canviats del seu domicili

Se suspèn l'ús comunitari dels vestidors d'obra. Els treballadors hauran de venir canviats del seu domicili o fer-ho a l'accedir al centre de treball, mantenint sempre una  distància interpersonal de al menys 2 metres. En la seva impossibilitat, caldrà habilitar torns d'accés al vestuari en funció de la superfície i característiques del mateix, de manera que es garanteixi la distància interpersonal de 2 metres.

La roba que es faci servir s’haurà de rentar de forma diària

Es recomana dur les ungles curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges de canell i altres ornaments. Així mateix, s'haurà de recollir el cabell llarg en una cua o monyo baix, i evitar l'ús de lents de contacte i tenir en compte la neteja i desinfecció de les ulleres. La roba que es faci servir cada dia, s’haurà de rentar de forma diària si és possible i a la rentadora a mínim 60 graus.

Cada empresa (contractistes i subcontractistes), fins i tot altre tipus d'empreses participants en l'obra (enginyeries, coordinador de seguretat, estudi d'arquitectura, etc.), han de disposar cadascuna del seu propi protocol d'actuació COVID-19 i informar als seus treballadors de les mesures establertes en ell.

 

Comentaris (2)

Trending