Menys de la meitat d’aturats en la restauració i el comerç entre l’inici de la pandèmia i ara

De les 137 contractacions que es van fer el juliol a través del Servei d’Ocupació, 86 va estar vinculats al Programa públic de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per la Covid

El sector de la restauració i els serveis és el que més gent ha aconseguit ocupar de maig a juliol.
El sector de la restauració i els serveis és el que més gent ha aconseguit ocupar de maig a juliol. ARXIU

Del maig al juliol es va reduir a menys de la meitat el nombre de persones del sector serveis, restauració i venedors que estaven a l’autor. Les primeres estimacions de l’agost permeten assegurar que el comportament ocupacional en l’esmentat sector ha continuat millorant. Tant percentualment com per volum global, és clar que si l’impacte de la pandèmia va ser molt important en el comerç o la restauració, també la reactivació hi ha tingut una millor incidència.

Un 30% de les persones inscrites al Servei d’Ocupació que no tenien feina el mes de maig eren treballadors de serveis, de restauració o venedors. En xifres absolutes, eren 535 persones els desocupats d’aquest segment laboral. El juliol, la dada absoluta ja s’havia reduït a 247 inscrits, que representaven un total del 23% dels aturats. En xifres totals, el juliol, segons les dades facilitades al Consell Econòmic i Social per part del departament de Treball, hi havia més administratius sense feina que personal de restauració o serveis. La recuperació doncs en el sector administratiu ha estat molt més lenta que en el cas de la restauració. També és cert que l’esclat de la crisi va impactar més fortament en un sector que en l’altre.

De del moment més àlgid de la crisi sanitària fins ara, aquelles persones, en funció de l’edat, que més han aconseguit sortir de la situació de l’atur, són les que estan situades en la franja que va de 26 a 39 anys

El denominat personal no qualificat i el personal de suport serien, per aquest ordre, els sectors on més aturats hi havia i hi ha. Però també ha estat molt destacat el nivell de persones que entre el maig i el juliol van aconseguir trobar feina. En xifres absolutes i percentuals, el sector d’activitat que té menys inscrits al Servei d’Ocupació és l’agrícola. Al juliol només quedaven inscrites com a aturades set de les quinze persones que hi havia el maig.

De l’inici de la pandèmia fins ara, aquelles persones, en funció de l’edat, que més han aconseguit sortir de la situació de l’atur, són les que van de 26 a 39 anys. Per tant, els que estan en una plena maduresa tant a nivell de preparació com física. Tant en xifres absolutes com percentual, els inscrits al Servei d’Ocupació en l’esmentada franja són els que més s’han reduït. Una caiguda de 171 persones (de 491 a 320) que suposa el 34,8% de rebaixa.

Per contra, i tot i que han estat 124 les persones d’entre 40 i 59 anys que han deixat d’estar inscrites en l’esmentat registre, són a les que més costa trobar feina. També és en aquesta franja d’edat on, ara per ara, hi ha més persones sense feina. 389 al juliol. Però és que n’hi havia hagut 513 al maig. La reducció de desocupats situats entre els 18 i els 25 anys ha estat del 26%, passant de 355 inscrits a 261, un descens de 94 persones en xifres absolutes.


dades juliol         

Al mes de juliol es van fer 137 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació: 51 en empreses i 86 pel Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social. Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi va haver 455 que van trobar feina pels seus propis mitjans.

Comentaris (1)

Trending