Caiguda de més del 15% dels beneficis del sector bancari durant el 2017

Els bancs del país van guanyar l’any passat 131 milions d’euros pels 155 obtinguts el 2016, essent Crèdit Andorrà qui ha patit la patacada més forta: una davallada del 23%

-
-
La reculada dels beneficis del sector bancari durant l’any passat arriba al 15,5%, el doble que l’experimentat entre el 2016 i el 2015. La patronal bancària, ara denominada Andorran Banking, ha fet públics aquest dijous els seus resultats globals, anunciant uns guanys conjunts el 2017 de 131 milions d’euros, lluny dels 155 que es van obtenir el 2016. Això sí, els recursos gestionats haurien crescut lleugerament, de l’ordre de l’1,5% tot superant en xifres absolutes els 46.000 milions d’euros. Quant als guanys, la patacada més espectacular la pateix Crèdit Andorrà, que tot just arriba als 50 milions d’euros, el que suposa una davallada oficial en xifres absolutes de 16 milions d’euros i, percentualment, una caiguda del 23%.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha afirmat que “els resultats del sector bancari andorrà corresponen a l’ajust al nou model de banca a Andorra homologable a la banca europea així com al context viscut en els darrers anys”. Això suposa un increment dels costos derivats del nou marc normatiu. La patronal bancària també ressalta, com a justificatiu de la davallada de beneficis, el fet que en l’exercici 2017 hi havia un context internacional de tipus d’interès baixos prolongats en el temps. Els resultats publicitats avui s’adiuen a allò que ja havia avançat fa uns dies l’Altaveu, essent la caiguda, fins i tot, una mica més pronunciada. BancSabadell i MoraBanc seran els únics que presentaran -de fet, l’entitat d’arrels catalanes ja ho ha fet- un increment de guanys.

Andorran Banking justifica el retrocés pel context internacional d’interessos molt baixos i pels costos que ha calgut afrontar derivats dels canvis normatius que s’han dut a terme

En conjunt, la banca andorrana ha superat el llindar dels 46.000 milions d’euros en recursos gestionats (AuM’s) gràcies, assegura la patronal, a la solidesa de la plaça i l’estratègia d’internacionalització. Durant l’any 2017, les entitats andorranes han aconseguit un increment consolidat dels seus recursos gestionats de l’1,5%, el que suposa 688 milions més que l’exercici anterior i deixa la xifra a 31 de desembre en un total de 46.201 milions. Puigcercós valora aquest creixement com un signe d’estabilitat i fortalesa, així com de capacitat d’adaptació del sector front als nous reptes.

En aquest escenari de creixement dels recursos gestionats, i a causa de la conjuntura mundial de tipus d’interès baixos, s’han produït dos moviments oposats. Per una banda, han crescut els recursos gestionats fora de balanç (fons d’inversió, pensions, accions, etc.), que passen de 34.598 a 36.501 milions, amb un increment percentual del 5,5% (1.903 milions més), mentre que els dipòsits de clients es redueixen en 1.215 milions, fins els 9.700 milions d’euros. Segons la directora general “aquestes dades reflecteixen que a Andorra, com a la resta del món, els clients, davant els tipus d’interès prop de zero, treuen els diners dels seus comptes corrents i terminis fixos per intentar aconseguir rendibilitat en productes com els fons d’inversió”

Esther Puigcercós, directora general d'Andorran Banking.| ARXIU

Pel que fa a la rendibilitat sobre recursos propis (ROE) del sector bancari andorrà, aquest indicador es va situar a finals de 2017 en el 9,82%, per sobre de la mitjana europea que es va posicionar en el 7,1% i d’alguns països del seu entorn com per exemple Espanya (7,7%), Suïssa (4,0%) o Alemanya (-0,3%), segons dades de l’European Banking Authority (EBA). Respecte a la solidesa de la plaça financera andorrana a 31 de desembre, la ràtio de solvència consolidada dels cinc bancs va ser del 21,5%.

Els tres punts i mig de diferència respecte l’exercici passat s’expliquen per l’impacte de la primera aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF), una eina imprescindible per la transparència i comparabilitat dels estats financers. La ràtio de liquiditat va arribar al 65,37%, gairebé quatre punts més que l’any anterior.  Finalment, en el marc del procés de despalanquejament que viu l’economia andorrana, la inversió creditícia s’ha situat en 5.955 milions d’euros, un 5,4% menys que l’any anterior. Tanmateix, l’any passat els bancs andorrans van constituir operacions de crèdit per valor de 1.837 milions, el que representa un 31% sobre el total de la inversió creditícia.

Els resultats de Crèdit Andorrà

El mateix dia que Andorran Banking feia públiques les dades globals, Crèdit Andorrà publicitava les seves en un intent de passar més desapercebut vista la caiguda espectacular experimentada quant als guanys. Sempre segons els comunicats oficials i només amb els comunicats oficials -les memòries encara no són d’accés públic-, el benefici net consolidat del primer grup bancari andorrà ha passat de 66 milions del 2016 a tan sols 50,1 el 2017, una davallada del 23% a la qual, evidentment, l’entitat treu ferro afirmant que els resultats “s’ajusten als objectius fixats per a un exercici en què, financerament, el banc s’ha preparat per assumir la fase final de la transformació del negoci que requereix el nou context internacional i assumir els requeriments en termes de capitalització establers per Basilea III”

En aquest context, i segons les dades institucionals facilitades per l’entitat, el Grup Crèdit Andorrà ha assolit un marge ordinari de 198,9 milions d’euros que, en un entorn de tipus d’interès històricament baixos, elevats costos fixos derivats de la nova regulació financera de cooperació i transparència, l’efecte de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i la digitalització, posa de manifest la capacitat del model de negoci del Grup de generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent. 

El grup hauria tancat el 2017 amb un increment de volum de negoci respecte de l’any anterior i unes xifres en línia amb els objectius de l’exercici, en un any marcat pel pla de transformació del banc, per avançar-se al canvi de model bancari i adequar-se al nou marc regulador a Andorra i a escala internacional. Els estats financers de Crèdit Andorrà el 31 de desembre de 2017 presenten un volum de negoci que s’ha incrementat fins als 16.266 milions d’euros, dels quals 13.658 milions corresponen a recursos de clients i 2.608 milions a inversió creditícia. Els fons propis van quedar situats en 421 milions d’euros. Segons l’entitat, els resultats es veuen reforçats per una elevada ràtio de solvència que se situa en el 16,15% (per sobre del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 61,02% (el mínim legal és del 40%).

-

Relacionat

BancSabadell supera els 10 milions de benefici el 2017 i es fixa el repte de continuar creixent els propers exercicis
-

Relacionat

Els beneficis que la banca va obtenir el 2017 cauran més d’un 10% respecte de l’exercici anterior

Comentaris

Trending