BancSabadell supera els 10 milions de benefici el 2017 i es fixa el repte de continuar creixent els propers exercicis

L’entitat augmenta els guanys en pràcticament un 18% respecte l’any anterior gràcies a la pujada de recursos i actius producte de la captació de nous clients i la fidelització dels que ja tenia

-
-
BancSabadell d’Andorra ha tancat l’exercici 2017 amb uns beneficis de poc més de 10 milions d’euros, els més importants des que va obrir al Principat, l’any 2000 i, per tant, el primer cop que arriba a uns guanys de dos dígits. El creixement del volum, tant de recursos gestionats com d’actius, gràcies a la captació de nous clients i a la fidelització dels que ja tenia, han estat la clau del resultat. L’entitat, segons les fonts consultades, es proposa continuar creixent els propers anys, encara que difícilment ho farà amb la força del darrer exercici tancat.

Els resultats de l’entitat, que preveu que siguin aprovats durant una junta general d’accionistes que se celebrarà durant el mes de maig, han crescut pràcticament un 18% respecte dels obtinguts el 2016. En xifres absolutes, els beneficis de BancSabadell s’han incrementat d’1,5 milions d’euros (des dels 8,5 de l’any anterior). “És un molt bon resultat, el repte és ara mantenir-ho tot i sabent que aquest percentatge de creixement serà difícil d’aconseguir en futurs exercicis”, han remarcat les fonts, que han explicat que els pressupostos de l’entitat bancària, habitualment, reflecteixen cada exercici un increment del 5%, molt inferior al que realment s’ha assolit els darrers anys.

El banc destaca la seva sòlida evolució i ressalta la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci, la ràtio de solvència del qual se situa ara en un 23,63%

El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest resultat  històric s’ha assolit en un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia, segons l’entitat, la fortalesa del balanç. 

Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del BCE, és el 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%. Aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex, manté l’entitat, de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. 

Les fonts consultades han recordat que ja quan el banc es va posar en marxa l’any 2000, l’estratègia va ser la de centrar-se molt en la banca país -ja fos via clients privats o institucions públiques-, i no immiscir-se en segments de mercat “que un dia o altre s’havien d’acabar”, en referència a la caiguda de dipòsits que estan patint altres entitats arran, per exemple, de l’aplicació de l’intercanvi automàtic de dades fiscals. Els comptes formulats aquest mateix dilluns per BancSabadell d’Andorra segueixen un patró “molt equilibrat”.

Documents

Etiquetes

-

Relacionat

Els beneficis que la banca va obtenir el 2017 cauran més d’un 10% respecte de l’exercici anterior

Comentaris

Trending