El PS obre la porta a què els banders portin arma curta

El grup parlamentari ha introduït quatre esmenes al projecte de llei de modificació de l’actual marc legal pel qual es regeixen els agents rurals

La modificació de la llei dels banders està generant un fort debat en alguns aspectes.
La modificació de la llei dels banders està generant un fort debat en alguns aspectes. BANDERS

Si és pel Partit Socialdemòcrata (PS), els banders podran dur arma curta. És a dir, pistola. Via esmena, els socialdemòcrates furguen en una de les ferides que té la coalició governamental, i especialment Demòcrates. Mentre la ministra de Medi Ambient i Agricultura, Sílvia Calvó, és una ferma defensora de la mesura, un ampli sector de les formacions que fan suport al Govern hi mostra moltes reticències. De fet, ja s’havia acordat que de pistola… res de res. Però el debat s’haurà de dur a terme al Consell General: una de les esmenes socialdemòcrates obre la porta al port d’arma curta.

El termini per presentar esmenes s’ha esgotat fa un parell de dies. Els socialdemòcrates han formalitzat tant sols quatre propostes de canvi. Però són de prou rellevància. De prou debat de fons. Pel rebombori que hi ha hagut en les files governamentals -amb molts caçadors en la seva bancada-, les dues esmenes referents al port d’arma tenen molta significació. Un dels suggeriments del PS proposa que l’article 36 de l’actual llei en vigor, relativa a disposicions generals, adopti el següent redactat: “Els membres del cos de banders poden portar una arma, ja sigui curta o llarga depenen de les circumstàncies o situacions que ho requereixin, facilitada pel mateix cos, quan hagi de fer serveis previstos a la Llei de caça o les funcions que preveu l’article 7, apartats f, l, n i p, d’aquesta Llei, d’acord amb les notes de servei i les instruccions que es dictin.”

Segons els socialdemòcrates, que furguen en una de les ferides de la coalició governamental, els membres del cos de banders, en ser considerats un cos especial, han de poder exercir les seves funcions amb una arma curta o llarga que requerirà la pertinent autorització i ús en cada cas

¿A què es refereixen els esmentats apartats? Doncs al moment de “capturar i/o sacrificar animals, d'acord amb la normativa vigent, que hagin esdevingut danyosos, nocius o que puguin suposar un perill per a les persones, per als altres animals o per a la seguretat i la salut en general”, al control dels “gossos considerats ‘potencialment perillosos’ i els animals de la fauna salvatge, segons la reglamentació en vigor”, quan calgui “realitzar els acompanyaments de caçadors per l'aplicació dels plans de caça, els tirs nocturns o d'altres previstos per reglaments i realitzar les preses de mostres necessàries per dur a terme el seguiment sanitari de la fauna” i, en general, davant “les altres funcions que determinin les lleis i els reglaments”. Per tant, la porta al port de pistola queda oberta de bat a bat.

¿Què motiva oficialment els socialdemòcrates a presentar l’esmena esmentada? Segons el text al qual ha tingut accés l’Altaveu, els membres del cos de banders, en ser considerats un cos especial, han de poder exercir les seves funcions amb una arma curta o llarga que requerirà la pertinent autorització i ús en cada cas. Just per això mateix, la darrera de les esmenes presentades, d’adició, té per objecte regular dits permisos. Així es deixa clar que els membrs del cos de banders o els candidats a obtenir una plaça al cos hauran de tramitar i obtenir l’autorització i llicència de tinença i port d’arma curta i llarga.

Un tot-terreny dels banders enmig d'una nevada.

Relacionat

Medi Ambient continua ‘collant’ per armar els banders: fora l’arma curta, ara la pistola elèctrica

Més encara, els integrants del cos que ja ho siguin en el moment de l’entrada en vigor de les modificacions legislatives, en el cas que l’esmena del PS sobre el port d’arma tirés endavant, haurien d’obtenir l’autorització i la llicència en el termini de 30 dies des de la publicació de la modificació de la llei. A més, els candidats a una plaça del cos de banders hauran d’acreditar, si s’aprova la proposta socialdemòcrata, l’autorització i la llicència per tal de poder concórrer a la mateixa. Per tant, el debat que fora de la comissió legislativa ja han tingut, i dur en molts casos, l’entorn demòcrataliberal, s’haurà de fer ara de manera formal al Consell General.

Les altres esmenes

Les altres dues esmenes que ha presentat el PS tenen a veure amb l’edat dels candidats a esdevenir banders i amb els antecedents d’aquests. Sobre l’edat, els socialdemòcrates no volen que aquest requisit sigui un límit arbitrari per cada convocatòria d’una vacant. I el redactat de la modificació legislativa presentada pel Govern, sobre el paper, ho pot semblar. Per això que el PS demana que es deixi clar que per concórrer a una plaça de bander calgui “ser major d’edat i no haver complert 40 anys a la data de publicació de l’edicte de convocatòria”.

Els socialdemòcrates també demanen suprimir dos paràgrafs (2 i 3) d’un article del projecte de llei presentat per l’executiu per tal que “el fet d’estar processat, inculpat o encausat” no sigui un fet “restrictiu per a l’accés a una nova plaça o per l’accés a una plaça per una promoció interna. Cal mantenir la presumpció d’innocència fins a la sentència definitiva tal com preveu l’article 15.1c del projecte de llei”.

Comentaris (6)

Trending