El PS alerta que la garantia de l’AREB en la compra de Vall Banc comporta un precedent perillós

Pere López ha tramitat una bateria de preguntes escrites on demana si es preveu avalar altres operacions al sector financer i avisa que la decisió es podria entendre per part de la UE com a una ajuda pública a la banca

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.
El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. ALTAVEU

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, vol que Govern doni explicacions de la garantia de 5,5 milions d’euros que l’AREB reservarà per cobrir possibles conflictes judicials que Crèdit Andorrà pugui haver d’afrontar per la compra de Vall Banc . Des del PS es recorda que es tracta d’una transacció entre dos societats privades. També s’avisa que pot comportar un precedent de cara a altres operacions dins del sector financer que, a més, podria ser entesa per la UE com una ajuda pública a la banca.

Per vehicular aquesta petició d’aclariments, López ha tramitat una sèrie de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit. Prèviament a les qüestions, el conseller general recorda que l’acord entre JC Flowers i Crèdit Andorrà per la compra de Vall Banc  és “una transacció que es produeix entre dues societats privades” i es recorda que “se’ns ha denegat vàries  vegades  tota  informació  corresponent  als comptes de BPA (sota administració de l’AREB) per considerar que són totalment privats”.

A la plaça Rebés hi coincideixen, molt a prop, dues oficines, de Crèdit i de Vall Banc.

Relacionat

L’AREB cobrirà els conflictes judicials que pugui tenir Crèdit per la compra de Vall Banc

Ja com a pregunta, el líder del PS demana que es confirmi si “és cert que l ́AREB ha fixat una garantia de 5.5 milions d’euros en els propers 3 anys per compensar possibles reclamacions judicials a Crèdit Andorra per la compra de Vall Banc” i, en cas afirmatiu, si “es considera  adequada  i justificada  la  dedicació  de  recursos  públics  per  afavorir  una  operació  entre  dues entitats privades”. Si també es respon afirmativament a aquest segon interrogant, López demana si “s’ha d’entendre que  s’actuarà  de  forma  equivalent per  afavorir  altres potencials  operacions  de  reestructuració  del  sistema  bancari  andorrà”. Entre elles, la compra de BancSabadell per part de MoraBanc. També es vol saber si “un cop establert el precedent amunt esmentat, es considera que el Govern també estarà predisposat a dedicar recursos públics per afavorir operacions de compra venda d’empreses andorranes, encara que no pertanyin al sector financer”.

López alerta també que aquesta decisió “pot afectar negativament  el  procés  de  negociació  de l’Acord d’Associació amb la UE”, ja que “estan prohibides les ajudes  públiques  a  la  banca,  excepte que siguin necessàries per evitar una pertorbació econòmica greu en un Estat”. També demana que, si això s’ha tingut en compte, es té clar que “en aquest cas aplicaria l’excepció per a Andorra”.

Oficines de Vall Banc i Crèdit Andorrà a la plaça Rebés.

Relacionat

Jover manté que la garantia a Crèdit Andorra per la compra de Vall Banc és “una pràctica habitual”

El socialdemòcrata també demana pels criteris de l’AREB per decidir que 5,5 milions són suficients per afrontar els possibles plets i si es preveu ampliar aquesta quantitat en cas que demostrés que queda curta. També demana per la creació de Pleyade 21, la societat que ha d’assumir els actius dubtosos de Vall Banc, ja que aquests no es traspassaran a Crèdit Andorrà. Es demana “quins són els actius i passius escindits en favor de la nova societat” i “quina és la seva dimensió i característiques”. A la vegada, es vol saber si “Govern té la informació suficient per garantir que el criteri que presidirà la dita escissió no resultarà contrari als interessos ni del banc andorrà adquirent, ni de la solidesa global del sistema bancari del país, ni tampoc de les garanties dels creditors i, en general, de tots els que tinguin reclamacions front de Vall Banc”.

PADRENY INSISTEIX AMB CTRASA

Des de la bancada socialdemòcrata s’ha tramitat una altra pregunta escrita. En aquest cas, centrada en CTRASA. La formula Roger Padreny, com a complement a les respostes rebudes ara fa uns dies. En concret, vol que Govern informi sobre “quina és la vida útil prevista de la planta de valorització”.

Comentaris (2)

Trending