Els arrendataris fan el doble de consultes a l’Oficina de l’Habitatge que els propietaris

Tres de cada deu demandes tenen a veure o bé amb la pròrroga del contracte o bé amb el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy en una sessió de Consell General.
El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy en una sessió de Consell General. ANDORRA DIFUSIÓ

Per cada consulta -sia presencial, telefònica o per correu electrònic- que fa un propietari a l’Oficina de l’Habitatge hi ha dos arrendataris que tenen dubtes i també es posen en contacte amb aquest departament actualment ubicat a la planta baixa de l’edifici administratiu de Govern. Durant el primer semestre d’aquest any s’han fet 334 consultes i Tres de cada deu demandes tenen a veure o bé amb la pròrroga del contracte o bé amb el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar.

Del total de 334 consultes realitzades entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2022; 188 han sigut telefòniques, 91 presencials i 55 per correu electrònic. Es destaca, segons una comunicació oficial del Govern, que el 28,74% són relatives a informació sobre la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar, d’acord amb la Llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament. Un 16,76% de les consultes estan vinculades a informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts per part del Govern en matèria d ́habitatge; com per exemple l’ajut a l’habitatge de lloguer o el Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves.

També hi ha consultes lligades a demandes d’informació sobre els habitatges de protecció pública (7,48%), als desperfectes i reparacions a l’habitatge (7,10%), als consums i els seus repartiments (6,50%), i als requisits per sol·licitar l’exempció de l’Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (5,06%). Alhora s’han registrat consultes variades, que representen un conjunt del 28,36% sobre el total, d’entre les quals destaca el retorn de les fiances o informació sobre l’actualització de l’índex de preus de consum (IPC). Quant a la tipologia dels sol·licitants; hi ha 154 per part d’arrendataris, 70 de propietaris i 110 d’altres.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending