Sorpresa pel cost del document que conté les condicions per a la llicència del casino: 3.000 euros

Comentaris

Sorpresa pel cost del document que conté les condicions per a la llicència del casino: 3.000 euros
Sorpresa pel cost del document que conté les condicions per a la llicència del casino: 3.000 euros
  • El grup parlamentari liberal ha sol·licitat tota la documentació relacionada amb el concurs sobre el futur equipament de joc d’atzar, inclòs el plec de bases
  • El preu que el Govern ha posat a la documentació ha sobtat alguns operadors presumiblement interessats; la inversió es fa a fons perdut
  • Hi ha marge per presentar ofertes fins al 31 d’octubre i no s’espera que se’n concreti pas cap fins al tram final del període establert
Que el dia que el Govern va anunciar l’aprovació del plec de bases per a la licitació d’una fitxa de casino, d’una llicència de casino, es digués que no es volia ser molt explícit amb les condicions que es fixava en aquell document no és casualitat. La matèria és sensible. Però el preu encara més. Malgrat que es tracti d’un document ampli, a molts dels interessats en poder estudiar les característiques que l’executiu imposa per al futur casino del Principat els ha sobtat el preu del document: 3.000 euros a fons perdut. Tant és si els interessats finalment s’acaben presentant o no. Els diners del plec de bases es perden. És molt poc habitual, fins i tot gens habitual, que es fixin tarifes d’aquests nivells. Evidentment, és complicat de justificar que es tracta d’una taxa o preu públic. La raó de ser, la naturalesa d’aquests tipus de tributs és cobrir els costos, les despeses generades pel document o la informació que es facilita (sovint s’adjunten CD’s o altres suports). Molt sovint, les administracions cobren el cost de les fotocòpies i poca cosa més. 30 euros, 60. Alguns cops 300 euros a tot estirar. Però els 3.000 euros han sobtat. També als polítics. En aquest sentit, el grup parlamentari liberal, a través del seu conseller general Carles Naudi, ha sol·licitat tota la documentació relativa al futur casino i el concurs per a l’adjudicació de la llicència. Això inclou, segons la demanda de documentació formulada pels conductes reglamentaris del Consell, la petició expressa de poder rebre el plec de bases esmentat. El Govern preveu adjudicar la llicència durant el primer trimestre del 2018 i com a molt tard aquest casino haurà d’estar en marxa el primer trimestre del 2021. Les ofertes es podran presentar fins al 31 d’octubre i cada operador podrà presentar tantes propostes tècniques i econòmiques com vulguin. Això sí, a partir sempre d’uns mateixos requisits administratius. Els operadors que es vulguin presentar hauran de garantir una inversió mínima de 10 milions d’euros, inclòs el fons de caixa, és a dir, la garantia dels premis que s’atorguin. El plec de bases no fixa cap ubicació concreta. L’equipament destinat al joc d’atzar es podrà col·locar allà on l’ofertant estableixi, i que pot ser o bé un edifici de nova construcció o bé un espai rehabilitat i destinat a l’efecte. Mai en un lloc provisional. La centralitat de la ubicació serà valorada positivament i comptarà molt. Però hi ha altres criteris a tenir en compte. L’espai destinat al públic ha de tenir un mínim de 2.000 metres quadrats, sales tècniques i espais a l’aire lliure al marge. El recinte haurà d’incloure, com a mínim, 150 posicions de joc per a màquines d’atzar oneroses; 50 posicions mínimes, també, en una sala de taules tradicionals; una sala de pòquer; una sala d’apostes esportives presencials dins el casino (no ‘on-line’); una àrea de restauració; una sala polivalent per a actes i espectacles amb un aforament mínim de 200 places. L’operador ofertant també haurà de poder garantir com a mínim cent llocs d’aparcament pròpies, arrendades o disponibles a través d’un conveni. La llicència s’atorgarà per a un màxim de 20 anys, que es podrà renovar, i un mínim de 10. Algunes fonts properes a grups empresarials del sector del joc que en altres moments havien mostrat interès en instal·lar-se al Principat han ressaltat el fet que serà complicat que es materialitzin propostes. En aquest sentit, s’ha destacat que el problema de fons no és pas el plec de bases ara aprovat si no la Llei del joc del qual es desprèn. En tot cas, de grups amb vinculacions locals o sense vincles n’hi ha hagut força que han tret el nas per mirar de presentar alguna oferta. Ara faltarà que es concretin. I no s’espera pas que se’n presenti cap fins al final del procés. Això és a final d’octubre.

Comentaris

Trending