Liberals pretén que els documents públics siguin realment d’accés públic

La formació promou una proposició de llei que reguli com accedir a la informació que genera l’Estat deixant clar que hi pot haver matèries reservades però per a un màxim de cinc anys

La consellera Judith Pallarés i el president del grup, Jordi Gallardo, explicant la proposició.
La consellera Judith Pallarés i el president del grup, Jordi Gallardo, explicant la proposició.
Liberals d’Andorra pretén que, per defecte, els documents públics, siguin públics. Que tota aquella informació de què disposi l’Estat, a no ser que realment afecti matèries molt sensibles que quedin degudament acreditades, sigui d’accés relativament senzill per als ciutadans. És clar que es preveu que hi hagi documentació que es pugui classificar com a reservada. Però aquesta reserva no s’hauria d’allargar més enllà de cinc anys. La formació presidida per Jordi Gallardo vol acabar amb el secretisme que, a parer seu, ha imperat aquesta darrera legislatura al Consell General i ha impulsat una proposició de llei “per afavorir la transparència i l’accés a la informació de l’Estat”.
El president liberal, Jordi Gallardo, afirma que “aquesta ha estat la legislatura on més informació s’ha denegat als consellers”

La proposta legislativa recull la competència universal atorgada per la Constitució al Consell General, com a resident de la sobirania nacional, per conèixer els assumptes que concerneixin el Govern i a l’administració, amb una habilitació genèrica perquè aquest òrgan pugui accedir a tota la informació de l’Estat, inclosa la reservada. En aquest sentit, Jordi Gallardo, president del grup liberal, ha alertat que “aquesta ha estat la legislatura on més informació s’ha denegat als consellers” i ha subratllat que “amb aquesta llei volem sortir del carreró sense sortida al qual hem arribat i proposem una sortida en favor de la transparència i d’accés a la informació”

La també consellera general Judith Pallarés ha remarcat que “la llei és de senzilla aplicació, no preveu cap cost econòmic i delimita clarament les causes de denegació de la informació que només poden justificar-se per posar en perill els interessos de l’Estat o la seguretat nacional”. En el cas d’una informació reservada que es consideri altament sensible, “el text contempla la figura de la junta de presidents del Consell General per poder accedir a aquesta informació” ha explicat Pallarés, que alhora ha afegit que “en cap cas la informació es pot negar a la institució de la qual emanen la resta dels poders de l’Estat”

Regulació de la ‘informació reservada d’Estat’ 

La proposició de llei determina que la informació catalogada com a reservada ho sigui com a màxim durant cinc anys i que es delimiti clarament la custòdia i l’accés a la dita informació. La classificació de la informació reservada d’Estat ha de respectar els principis de legalitat transparència, raonabilitat i idoneïtat. 

En cap cas es podrà declarar com a informació reservada d’Estat les dades de caràcter personal regulades per la Llei de protecció de dades

Així, poden ser declarades com a informació reservada d’Estat les matèries relatives a la seguretat civil de les persones, a les relacions internacionals, a la seguretat nacional, sistemes de telecomunicacions i les operacions relacionades amb la producció de signes monetaris i títols de valors de l’Estat. En cap cas es podrà declarar com a informació reservada d’Estat les dades de caràcter personal regulades per la Llei de protecció de dades, informació relacionada amb la violació i llibertats fonamentals de la persona, informació relativa a condicions mediambientals, dels productes alimentaris i salut de la població; ni tampoc la informació sobre accidents, catàstrofes o perills naturals que poden afectar la seguretat de les persones. 

La classificació d’una informació com a reservada la podran dur a terme el Govern, el Consell General i els comuns en el marc de les seves competències. Queden exempts del sistema de protecció de la informació reservada els òrgans dependents del Consell Superior de la Justícia. La proposició de llei contempla una habilitació genèrica pel Consell General i els seus consellers perquè puguin accedir a qualsevol informació reservada en compliment de l’activitat parlamentària. 

L’accés a informació reservada per part dels ciutadans es regula en l’article 8 on s’estipula que poden tenir-hi accés “aquelles persones amb interès legítim que disposin de permís de residència vigent i de plena capacitat jurídica i d’obrar”. El text legal obliga a resoldre la sol·licitud en els cinc dies hàbils següents.

Etiquetes

Comentaris

Trending