Pendent el protocol amb Afers Socials per fer l’acompanyament a les persones que siguin desnonades

El Govern aprova les tarifes dels saigs en relació amb l’execució de resolucions judicials que tinguin a veure amb l’entrega de béns immobles i el llançament dels seus eventuals ocupants

Lliurament de les claus d'un habitatge.
Lliurament de les claus d'un habitatge. ARXIU

A partir de la setmana que ve, en principi, els saigs podran començar a executar desnonaments. El consell de ministres ja ha resolt una de les qüestions que quedaven pendents, o que mantenien encallada la intervenció dels fedataris de les execucions, els honoraris dels saigs per a les seves actuacions en l’entrega de béns immobles o el llançament dels seus eventuals ocupants. Es podran fer desnonaments, però no hi ha encara establerts els protocols conjuntament amb Afers Socials per fer l’acompanyament a les persones que hagin de deixar els habitatges.

El ministre portaveu, Cesar Marquina, ha explicat que s’està treballant en l’esmentat protocol, però ha admès que no està ni molt menys tancat. També ha reconegut que no ha estat fins que no es van aprovar les lleis que fan responsables els saigs de les execucions dels desnonaments i llançaments que no s’ha “entrat en un procés de negociació” sense que hi hagués un termini fixat per arribar a un acord.

Tot això ha fet retardar l’operativitat del nou sistema. I com que la llei ja fa dies que està en vigor, tampoc la Batllia executa res, amb la qual cosa hi ha hagut un embús o alguns desnonaments encallats. La xifra, el ministre no l’ha pogut dir. Sí que han informat dels canvis en el reglament regulador dels barems aplicables a la notificació dels acords, les diligències i altres actuacions que pugui dur a terme en el marc dels desnonaments. El llistat d’honoraris és força extens.

Una dona abandonant un edifici desnonat.

Relacionat

“No és el mateix fer fora algú de casa que reclamar un deute de mil euros”

Quan en l’acta d’entrega d’un bé immoble calgui fer la constatació dels danys i desperfectes ocasionats pels seus ocupants, els honoraris del saig seran, per a la constitució de l’acta, 200 euros. Quan l’acta es practiqui fora de l’horari laboral o en dies festius, l’import es duplicarà. Per les diligències i certificats es cobraran 40 euros. I l’hora o fracció tindrà un import de 100 euros.
També s’incorporen els honoraris derivats de les notificacions dels acords, de les diligències i d’altres actuacions que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix la llei, s’estableixen de la següent manera. Les notificacions efectuades al seu despatx professional tindran un cost de 40 euros. Les notificacions efectuades pel saig fora del despatx professional tindran un cost equivalent a l’acta de presència de lliurament de documentació a la persona interessada.

La tarifa de les notificacions practicades pel nunci, facultat per delegació expressa del saig, al despatx professional serà de 10 euros. Finalment, les notificacions practicades pel nunci al domicili personal i/o professional de la persona interessada comporten un cost d’entre 20 euros i 35 euros, atenent l’indret on s’efectuï o s’intenti efectuar la notificació, amb limitació al territori nacional i amb els següents criteris: radi de fins a tres quilòmetes, 20euros. En el cas que siguin set quilòmetes, 25 euros. Fins a 15 quilòmetres, 30 euros i més enllà d’això, 35 euros.

Comentaris (4)

Trending