Aval judicial de la cobertura mèdica de Crèdit Assegurances per als funcionaris d’Andorra la Vella

La sala administrativa del Tribunal Superior corregeix la decisió de primera instància i dóna la raó a l’asseguradora del banc verd i al comú de la capital en contra de les pretensions de MoraBanc, una altra de les aspirants en el concurs realitzat al 2018

Rètol de Crèdit Assegurances.
Rètol de Crèdit Assegurances. Toni Solanelles

El pla d’assegurança complementària als reembossaments de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i l’assegurança de vida addicional per als funcionaris del comú d’Andorra la Vella que la corporació va contractar el 2018 amb Crèdit Assegurances és correcte. No el pla en sí, és clar, sinó l’adjudicació acordada pel comú el novembre de l’esmentat any. La sala administrativa del Tribunal Superior (TS) ha corregit la decisió de primera instància i dóna la raó ara a l’asseguradora del banc verd i al comú de la capital en contra de les pretensions de MoraBanc.

En el marc d’una evident tensió entre entitats bancàries amb filials o divisions asseguradores, MoraBanc va impugnar al seu dia l’adjudicació de les cobertures mèdiques contractades pel comú d’Andorra la Vella amb Crèdit Andorrà. Hi havia la sensació que el fet que ‘tradicionalment’ l’asseguradora del banc verd sempre hagués prestat els seus serveis a les institucions li donava punts per se. MoraBanc entenia que la seva oferta era, en conjunt, millor. I la Batllia, en primera instància i després de valorar un seguit d’aspectes tècnics, va concloure que calia anul·lar l’adjudicació del pla d’assegurança complementària i calia calcular de nou alguns paràmetres.

Façana del comú d'Andorra la Vella.

Relacionat

La Batllia tomba l’adjudicació de la cobertura mèdica dels funcionaris del comú d’Andorra la Vella

Molt probablement, aplicant el criteri que va posar damunt la taula el Tribunal de Batlles, MoraBanc hauria hagut de ser el vencedor del concurs. Quan va arribar la decisió judicial, la contractació del pla amb Crèdit Assegurances ja era una realitat. Totes les parts, però, van recórrer contra la resolució inicial. MoraBanc creia que se li havia d’haver donat la raó en més aspectes. Crèdit Assegurances defensava la seva proposta. I el comú es mantenia en què l’adjudicació era correcta i ajustada al plec de bases. I així ho creu el Superior.

En la seva resolució, la sala administrativa especifica que “en la instància es va discutir la puntuació atorgada en relació a quatre dels criteris d’adjudicació previstos a l’article 7 del plec de clàusules administratives particulars, com són els relatius al currículum de l’empresa, a la millor cobertura per malalties greus diagnosticades, a la millor cobertura amb motiu de maternitat i a la millor cobertura en l’especialitat d’oftalmologia i òptica”.

CAP INFRACCIÓ

I és sobre tots aquests aspectes i a partir dels diversos posicionaments plantejats per les parts que novament el tribunal valora, aprecia. I en totes les qüestions debatudes, excepte en una, acaba defensant la proposta de Crèdit Assegurances, el criteri del qual molt sovint és sustentat per la posició del comú. La sala fa una valoració individualitzada de tots els aspectes controvertits. I quant a l’apartat esmentat de malalties greus, l’anàlisi és encara més exhaustiva.

-

Relacionat

MoraBanc porta a la Batllia la cobertura mèdica dels funcionaris del comú d’Andorra la Vella

De forma general, en aquells aspectes en què MoraBanc no concreta i el recurrent en primera instància considerava que això podia afavorir l’assegurat, els magistrats consideren tot el contrari. Que és el llistat més detallat o, en tot cas, determinat de Crèdit Assegurances el que fa la proposta més segura, perquè no dóna lloc a eventuals interpretacions que puguin anar en perjudici de l’assegurat. En fi, que el funcionari sap, per bé o per mal, de quin mal ha de morir.

Per tot plegat, “s’ha de concloure que no es pot apreciar cap infracció del procediment, error manifest o arbitrarietat en la decisió del comú sobre l’atribució de les puntuacions discutides, sinó que la mateixa s’ajusta a les previsions dels plecs de condicions i s’inscriu legítimament dins de l’àmbit d’apreciació de que disposa”. I en conseqüència “resulta procedent estimar els recursos d’apel·lació que interposen el comú i Crèdit Assegurances, i desestimar correlativament el que formula MoraBanc, confirmant doncs la resolució comunal impugnada”.

Comentaris (3)

Trending