Les empreses no van presentar oferta per l’heliport perquè no s’adaptava als volums de trànsit

En una resposta a la consellera general Carine Montaner el Govern també especifica que el projecte de Fontaneda no es va poder tirar endavant al no estar previst en cap règim l’ús que se li volia donar

Representació de com es distribuiran els espais a l'heliport.
Representació de com es distribuiran els espais a l'heliport.

La consellera general no adscrita Carine Montaner va presentar el passat mes de maig dues preguntes relatives al tema de l’heliport. D’una banda, pel que fa al projecte nacional de Pal, i de l’altra, al de Fontaneda. En la resposta escrita, entre altres apunts al respecte, el Govern assenyala que la manca d’ofertes per al projecte nacional ha estat per diferents motius, sent un d’ells que no es podia adaptar als requeriments de volum de trànsit amb el qual treballen les empreses. D’altra banda, el projecte de Fontaneda no es va poder tirar endavant al no estar previst en cap règim l’ús que se li volia donar.

Montaner demanava, a la seva pregunta sobre el projecte d’heliport nacional de Pal, si el concurs havia tingut una mancança d’ofertes a causa de la proposició d’incorporació d’un complex hoteler. Entre diferents matisos que es fa per part del Govern, es recorda que aquesta idea finalment no es podrà tirar endavant perquè el marc legal actual no permet que es pugui dur a terme dins d’un projecte d’aquestes característiques. El que s’explica més detalladament, però, són els diferents motius pels quals les empreses que van retirar el plec de bases, que s’afirma que van ser nombroses, no van acabar presentant cap oferta per l’heliport.

En primer lloc, s’indica que els grans operadors d’infraestructures aeronàutiques van descartar presentar-se al perquè es tracta d’un projecte que no s’adapta als grans volums de trànsit amb els que habitualment treballen. D’altra banda, i com a segon motiu, s’assenyala que hi ha grans constructores d’aquest sector que no podien fer valdre les seves economies d’escala per ser un projecte en territori estranger i perquè el plec imposava que fos una constructora local qui hauria d’efectuar l’obra. En aquest sentit, altres s’haurien fet enrere vista la multidisciplinaritat de l’equip que requeria no només l’explotació, sinó també el disseny i la construcció de l’heliport.

D’altra banda, Montaner demanava sobre les traves administratives que havien frenat per complet el projecte d’heliport a Fontaneda. En aquest sentit, el Govern assenyala que la llicència urbanística, necessària per poder seguir amb la infraestructura, no va poder seguir el curs de tramitació administrativa. Els motius principals van estar que “en tractar-se d’un terreny classificat com a sòl urbanitzable i en no tenir el corresponent planejament derivat desenvolupat i consegüentment obtenir la condició de sòl urbà consolidat, només s’hi permeten les actuacions d’excepció del sòl no urbanitzable, i en règim d’obres i actuacions provisionals les permeses en sòl urbanitzable”. A més, s’afegeix que la fitxa urbanística de la unitat d’actuació del POUP de Sant Julià de Lòria no preveu que s’hi pugui establir aquest ús.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending