Encamp dona un any de marge als comerços per adaptar els rètols i tendals a la nova normativa

-
-

El comú d’Encamp ha fet pública la nova ordinació que regularà la instal·lació de rètols, tendals o vinils per part dels comerços i empreses de la parròquia. Es tracta d’una normativa que s’emmarca en el pla director de desenvolupament econòmic i que establirà una sèrie de característiques comunes per a aquests elements de cara a aconseguir una harmonització amb l’espai públic. El text preveu un termini d’un any perquè els establiments s’hi puguin adaptar, així com sancions en cas que es col·loquin sense autorització o que, per no tenir un bon manteniment, puguin oferir una mala imatge del poble.

El text es va aprovar en la sessió de comú del passat dijous i s’ha publicat aquest dimecres al BOPA. Es troba emmarcat en el pla director de desenvolupament econòmic de la parròquia, que entre els seus objectius preveu, entre altres, “la millora de l’espai urbà” o el “pla integral d’embelliment d’Encamp” així com “la posada en valor dels nuclis urbans i tradicionals”. Amb la nova ordinació es persegueix “homogeneïtzar la senyalització dels establiments comercials”.

La normativa estableix, en el seu article 3, que tots tres elements –rètols, tendals i vinils- sempre necessitaran l’autorització prèvia del comú per a la seva instal·lació. El permís s’atorgarà per l’any en curs i es podrà renovar tàcitament de forma anual. Si es detecten “desperfectes o un desgast considerable” en aquests elements, la corporació reclamarà al seu propietari la seva substitució en un termini màxim de tres mesos i, en cas que no es faci, es demanarà la seva retirada i s’anul·larà l’autorització. En casos amb “raons d’interès públic” o “de força major”, aquesta retirada es podrà sol·licitar amb un termini màxim de 48 hores.

L’ordinació estableix quin contingut poden tenir aquests elements, així com el procediment administratiu per demanar l’autorització. També s’exigeix que “no desmereixi l’entorn urbà de la façana de l’edifici” i que “tingui en compte els altres elements ja existents” així com l’ús de “materials de qualitat”. El text també té especial consideració pel que fa als edificis catalogats o els nuclis històrics i tradicionals, com ara Les Bons, La Mosquera o el Tremat, entre altres. Allà els rètols hauran de ser “de material noble, com la pedra, el ferro forjat, la fusta, el coure o el vidre” i només es permeten “sistemes d’il·luminació de baixa intensitat”.

El comú es planteja fer un programa específic d'ajuts per facilitar als establiments l'adaptació a la nova regulació

Pel que fa als tendals, es demana que siguin d’un sol color, uniforme i no llampant. A més, hauran d’estar situats a una alçada mínima de dos metres i vint centímetres i sense suports al terra.

L’ordinació estableix un règim sancionador que imposarà multes de 300 euros en cas d’instal·lar elements sense la pertinent autorització del comú. Si no es compleix l’obligació de mantenir els elements en bon estat, la sanció seria de 120 euros, que s’anirà incrementant en 60 més per cada mes de retard en arreglar-lo.

La normativa estableix, en la seva disposició transitòria, un termini de més d’un any perquè tots els establiments de la parròquia adaptin els rètols, tendals o vinils que tinguin ja instal·lats. En concret, fins a l’1 de gener del 2021. A partir de llavors, el comú exigirà la retirada dels elements fora de normativa en un termini màxim de 48 hores.

Des de la corporació, tal com es va explicar ara fa unes setmanes, es preveu la possibilitat de llençar un programa d’ajuts perquè les empreses puguin tenir més facilitats per adaptar-se a la nova normativa. En aquest sentit, el passat octubre es va aprovar una altra ordinació que, justament, servirà per regular aquests futurs programes de subvencions. Ja llavors es va indicar la possibilitat d’un d’específic per a aquests canvis. “Com exigirem els canvis, crec que és lògic ajudar els comerciants”, va indicar llavors el cònsol major, Jordi Torres Arauz.

Comentaris

Trending