Els ingressos de l'Estat s'estabilitzen sense haver de recórrer (per ara) als beneficis de les parapúbliques

Comentaris

Els ingressos de l\'Estat s\'estabilitzen sense haver de recórrer (per ara) als beneficis de les parapúbliques
Els ingressos de l\'Estat s\'estabilitzen sense haver de recórrer (per ara) als beneficis de les parapúbliques
  • De gener a març, el Govern va ingressar 103,4 milions d'euros mentre que en el mateix període del 2016 aquesta xifra va quedar en 102,5, encara no un milió menys
  • L'augment de la taxa sobe el consum de tabac que va entrar en vigor a principi de març va contribuir a manenir el nivell de recaptació durant el primer trimestre
  • L'impost de societats i, sobretot, el que grava les rendes obtingudes al país pels no residents, com era previsible, són els capítols que més cauen

Els ingressos de l’Estat han entrat en una fase d’estabilització, que té com a interpretació positiva que la recaptació no cau però, en sentit contrari, que s’arriba al sostre de la capacitat impositiva. Això sí, durant el primer trimestre d’aquest 2017 el Govern va recaptar els mateixos diners que durant el primer període de l’any anterior sense haver de recórrer als dividends de les parapúbliques. Ni de FEDA ni, sobretot, d’Andorra Telecom. Novament, quant al contrapès interpretatiu de les dades, cal tenir en compte que durant el període esmentat va entrar en vigor l’augment de la taxa sobre el consum de tabac, el que va fer que la recaptació en matèria d’impostos indirectes pugés de forma anormal.

Durant els primers tres mesos d’aquest exercici, els ingressos corrents de l’Estat es van situar en 103,4 milions d’euros davant els 102,5 milions del mateix període del 2016. Encara no un milió més, el que en percentatge resulta ser un 0,88%. Per tant, un equilibri total. Com resa l’informe de la intervenció general de l’Estat del ministeri de Finances en el marc de l’informe sobre la liquidació pressupostària “es constata una estabilització dels ingressos”. La caiguda en els impostos directes -especialment el referent als beneficis de les societats i, sobretot, al que grava les rendes obtingudes pels no residents- i el fet de no recórrer als dividends de les empreses públiques (l’any passat, en el trimestre de referència es van absorbir més de 16,7 milions d’euros entre Andorra Telecom i FEDA) s’ha anivellat, com s’ha dit, amb la recaptació procedent de la imposició indirecta, que ha crescut de l’ordre del 30%.

Anant una mica més al detall, i començant pels ingressos relatius als impostos indirectes, aquests van arribar pràcticament als 91 milions d’euros quan l’any passat van quedar-se a la frontera dels 70. En xifres absolutes, els dos tributs indirectes més voluminosos han estat l’IGI, que va deixar 34,7 milions pels 30,8 del mateix període del 2016, i la taxa sobre el tràfic exterior, que és on cal emmarcar la taxa sobre el consum de tabac. Aquest capítol, el relatiu al tràfic exterior, va deixar el primer trimestre 42,5 milions d’euros quan de gener a març de l’any passat havien estat poc més de 26,2 milions d’euros.

Pel que fa a la imposició directa, aquesta va permetre una recaptació de 7 milions d’euros, en xifres rodones, lluny dels 10,1 milions de l’any passat. La davallada en aquest capítol cal cercar-la, com ja s’ha apuntat, a l’evolució de l’impost de societats, amb una reducció de recaptació d’1,6 milions i de 2,5 milions quant a l’impost que grava les rendes generades al Principat pels no residents. Aquesta darrera caiguda era previsible arran de l’entrada en vigor dels acords de no doble imposició i, especialment, pel que fa a Espanya. Per aquest concepte encara no s’ha arribat als dos milions d’euros quan l’any passat se superaven els quatre en el primer tram de l’exercici. Per atenuar una mica la caiguda dels dos conceptes exposats, cal citar el millor comportament de l’IRPF i l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries.

Com s’ha explicat també, durant el primer trimestre del 2017, a diferència del que va succeir l’any anterior, no s’ha recorregut als beneficis de les parapúbliques. L’informe d’intervenció explica que “com que en aquest primer trimestre de l’any encara no estan reconeguts els dividends de les empreses públiques, i el conjunt dels ingressos de l’Estat s’ha mantingut en els mateixos nivells que l’exercici anterior, podem concloure que l’increment dels ingressos procedents dels impostos indirectes ha compensat la menor recaptació en concepte d’ingressos patrimonials (que es reconeixeran el proper trimestre)”.

Comentaris

Trending