El PS proposa que només calguin deu anys per sol·licitar la nacionalitat

Comentaris

El PS proposa que només calguin deu anys per sol·licitar la nacionalitat
El PS proposa que només calguin deu anys per sol·licitar la nacionalitat
El Partit Socialdemòcrata (PS) proposa que la nacionalitat andorrana es pugui adquirir després de deu anys -que no cal que siguin ininterromputs- de residència al país. Avui per avui, la naturalització amb caràcter general no es pot sol·licitar fins que no es porten vint anys vivint al Principat. La Sindicatura ha decidit avui admetre a tràmit la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei de nacionalitat plantejada pels consellers del PS integrats al grup mixt. La rebaixa del termini era una de les promeses fetes pel grup que lidera Pere López. En l’exposició de motius de la proposició de llei s’explica que la societat andorrana ja és prou madura com per poder assumir nous canvis en matèria de nacionalitat. I, alhora, que es procedeixi a “complir les recomanacions efectuades pel Consell d’Europa al Principat d’Andorra en matèria de nacionalitat especialment en relació als requisits de residència per obtenir-la d’acord amb el que estableix el Conveni Europeu sobre la Nacionalitat”. La modificació de més rellevància que es planteja és la que afecta l’article 11.1 del text actualment vigent. I és on s’hi proposa la reducció de “fins a deu anys del termini de residència a Andorra que permet demanar la naturalització amb caràcter general. A més a més, s’ha volgut prescindir de l’exigència que aquest termini de residència sigui tot ell continu i ininterromput, i es preveu la presa en consideració de terminis discontinus de residència, amb la condició que la persona interessada hagi residit de forma ininterrompuda a Andorra almenys durant els cinc anys anteriors al moment de la sol·licitud”, segons l’esmentada exposició que motiva els canvis proposats. En aquest mateix text introductori també s’hi explica que “en el cas específic de la naturalització amb cinc anys de residència dels joves que hagin cursat íntegrament l’escolaritat obligatòria al Principat d’Andorra, previst per l’article 11.2, s’ha volgut flexibilitzar la condició que permet acollir-s’hi, de forma que, endavant, tindran oberta aquella via preferent d’accés a la nacionalitat els joves que hagin cursat almenys cinc anys d’estudis de l’escolaritat obligatòria en centres del Principat que integrin en el seu currículum escolar les matèries específiques de la formació andorrana, en lloc dels deu anys d’estudis que representava l’exigència d’haver-hi cursat íntegrament l’escolaritat obligatòria”. La proposició del PS inclou altres canvis, de menor transcendència, i que es plantegen, tots ells, per harmonitzar el text en relació als canvis més importants que es posen damunt la taula. El text entrat pels socialdemòcrates posarà sobre la taula un debat que la majoria actual ha mirat de refusar tant com ha pogut. No serà fàcil que la modificació s’acabi aprovant. I menys encara que la reducció d’anys de residència sigui tan dràstica.

Comentaris

Trending