El Govern va atorgar 2,6 milions d’euros en beques durant el curs 2019-20

En el cas dels estudis no superiors, la part grossa de la partida es va destinar a ajuts pel menjador escolar i el transport mentre que per a l’ensenyament universitari les principals partides van ser per a residència i matrícules

Alumnes a l'entrada de la Universitat d'Andorra.
Alumnes a l'entrada de la Universitat d'Andorra. UdA

El curs passat, el Govern va destinar un total de 2,619 milions d’euros a beques i ajuts a l’estudi. Es tracta d’una xifra molt similar a la del 2018-19, tot i que el nombre de peticions denegades va registrar un increment important. L’import mitjà de la subvenció va ser de 517,67 euros per alumne.

Així es reflecteix en les dades facilitades des del departament d’Estadística. Així, es van rebre 2.882 peticions (9 menys que el curs 2018-19) i es van concedir un total de 2.447. En aquest cas, això suposa una reducció del 2,8% en comparació al període anterior. Malgrat això, la xifra va ser lleugerament superior: 2,619 milions, un 0,1% més que els 2,617 del curs anterior.

Segons les mateixes dades, l’import mitjà de l’ajuda acordada va ascendir a 517,67 euros per persona, poc més de cinc euros més que l’any anterior. De totes les ajudes, el 82,7% es van destinar a nivells d’ensenyament bàsics, és a dir, entre maternal, primària, secundària i batxillerat o equivalents. El 17,3% restant van ser per alumnes d’estudis superiors.

En canvi, si es té en compte l’import, les xifres s’igualen. Les ajudes i beques per a estudiants no universitaris van suposar un dispendi per a l’Estat d’1,3 milions d’euros, el 50,4% del total. D’aquestes, la part més important se l’emporta les subvencions de menjador: 885.000 euros, seguit de les que serveixen per comprar material (253.000) i el transport (144.000).

Per la seva part, les beques per a alumnes d’estudis superiors, van suposar un total d’1,298 milions, el 49,4% del total. En aquest cas, l’import mitjà és de 1.377,94 euros. En aquest cas, matrícula i residència (en el cas dels qui cursen ensenyaments a l’estanger) s’emporten la part més important dels fons.

Comentaris

Trending