La Covid fa caure el PIB un 21,6% el segon trimestre

Les previsions de tancament de l'any el situen en un 11% i es trenca la dinàmica de valors positius des del 2014 i fins al 2019

Roba exposada a una botiga.
Roba exposada a una botiga. Altaveu

L’economia andorrana ha enregistrat una caiguda en termes reals del -21,6% en el segon trimestre del 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda ve marcada per l’efecte de la Covid-19, que ha afectat a tots els sectors de manera generalitzada en aquest segon trimestre degut al tancament, durant dos mesos, dels sectors econòmics no considerats essencials. Així, en el segon trimestre el sector industrial i el sector de l’agricultura mostren taxes de creixement negatives i, la construcció i els serveis cauen fins a obtenir valors per sobre del -20%.

Es trenca, d'aquesta manera, la dinàmica de valors positius que es registraven des del 2014 i fins al 2019. En comparació a les economies dels països més pròxims, segueix la mateixa tendència i se situa pràcticament al nivell de l’economia espanyola (-21,5%), per sota de l’economia francesa (-18,9%) i per sota de la variació en la Unió Europea (-13,9%). Si es considera només l’economia no financera, la caiguda se situa en un -24%.

Les estimacions del Producte Interior Brut (PIB) dels dos primers trimestres de l'any (primer trimestre: -3,5%), i el comportament dels principals agregats durant aquests dos primers mesos del tercer trimestre, validarien la tendència de les previsions per l’any 2020, publicades al juliol segons l’escenari d'una caiguda de l'11,1%. El mes de juny passat, el ministre de Finances, Eric Jover havia esmentat la xifra del 9,8%.

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. La dinàmica del sector dels serveis, que s’ha mantingut estable durant el 2019 amb valors entorn al +2%,experimenta una caiguda del -22,4% per aquest últim període.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending