Demòcrates duplica Liberals i PS junts en els ingressos per aportacions dels afiliats

L’A tenia en tancar el 2017 un deute acumulat de més de 124.000 euros, més de tres vegades més que el que va rebre de les quotes dels militants

-
-
Les aportacions realitzades pels afiliats i càrrecs electes de Demòcrates sumen just el doble del que van ingressar, el 2017 i pels mateixos conceptes, Liberals i Partit Socialdemòcrata (PS). Són tres dels cinc partits que fins ara estaven degudament registrats com a tals. Els altres dos són Podem i Unió Laurediana (UL). En canvi, no estava degudament registrat Socialdemocràcia i Progrés (SDP).

El Tribunal de Comptes acaba d’emetre els informes relatius a la fiscalització dels partits. Ha aprovat els que fan referència a l’exercici comptable del 2017, encara que també ha fet públics sengles informes referits als anys 2016 i 2015 en els quals, bàsicament, toca el crostó als liberals per diversos aspectes tals com no portar una comptabilitat amb uns elements de detall prou clars segons dicten les normes. Retreu també, per exemple, que no s’haguessin lliurat els comptes a temps. 

En l’anàlisi de les comptabilitats del 2017, el Tribunal de Comptes torna a fer un toc a Liberals, alhora que adverteix d’uns cobraments en espècies al PS o alerta de diferents mancances a Podem, com no tenir comptes bancaris segons disposa la normativa o no haver designat un administrador general. En principi, no s’adverteixen grans dèficits entre les formacions polítiques fiscalitzades, només dues de les quals, Laurèdia en Comú, que no està registrada com a partit, i el PS, van rebre subvenció de representació el 2017.

El registre oficial de partits només té inscrits -dades de fa dos cursos- cinc partits: DA, Liberals, PS, UL i Podem; SDP no hi apareix

Més enllà de les apreciacions de fiscalització, les dades publicitades pel Tribunal de Comptes deixen clar que la principal font d’ingressos dels partits són les aportacions dels afiliats, les quotes. Només Demòcrates, PS i Liberals, però, presenten ingressos d’aquesta naturalesa. Cal recordar, és clar, que una cosa és el partit i l’altra el grup parlamentari, que va per un altre via també alhora de ser fiscalitzats. A més, no té res a veure un any electoral d’un altre que no ho sigui, com el cas del 2017.

En qualsevol cas, Demòcrates va ingressar per quotes (que inclouen les aportacions percentuals relatives als salaris que cobren dels càrrecs electes) 118.191 euros. Liberals és la segona formació que més va sumar dels afiliats, però queda lluny dels taronges: 37.745,26 euros. Finalment, el PS va ingressar de quotes 26.179,31 euros. La comptabilitat dels partits, per exemple, deixa entreveure que, com a partit pròpiament dit, sols DA i PS tenien el 2017 personal assalariat: els uns hi van invertir 30.424 euros i els altres, 12.291.

Finalment, el Tribunal de Comptes també remarca que a parer seu, a partir de les dades facilitades per Liberals, aquesta formació arrossegaria a 31 de desembre del 2017 un deute acumulat de 124.871 euros. La resta de formacions, almenys, no estarien en negatiu. Almenys, res no hi diu l’organisme públic de fiscalització comptable.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending