Agricultura constata el deficient estat de les caneres de la Comella on estan engabiats desenes de gossos

El departament governamental intenta esbrinar la titularitat dels animals mentre que el comú d’Andorra la Vella ha iniciat les prospeccions corresponents per determinar si els tancats compleixen alguna normativa

-
-
Els tancats manufacturats de la Comella que ‘amaguen’ a mode de gàbia desenes de gossos no reuneixen cap requisit ni d’higiene ni de materials usats en la seva confecció en relació amb els animals. Tampoc és el degut el subministrament d’aigua i aliment. Aquesta és la primera apreciació feta per agents del departament d’Agricultura del Govern que després que l’Altaveu revelés l’existència de les ‘caneres low cost’ enmig del bosc van acudir a l’indret on estan ubicades per fer-ne una avaluació.

Els diversos tancats ubicats a la zona acullen gossos que, en la seva immensa majoria, estant destinats a activitats cinegètiques, de caça. Només per les imatges difoses en aquest mitjà  es deprenia que “les gosseres semblaven no complir amb els preceptes mínims que la normativa vigent fixa per la tinença d’animals de companyia”. Els agents del departament governamental van constatar la presència de diversos gossos de caça, en aparent bona condició física, però albergats en instal·lacions que “presentaven nombroses deficiències en quant a higiene, materials utilitzats i subministrament d’aigua i aliment”, segons fonts oficials consultades.

Aparentment, els animals estan en bon estat de salut, malgrat que en no haver-ne localitzat els propietaris no s’han pogut fer les revisions pertinents

Les barraques estan construïdes en una propietat privada, i en “no haver pogut localitzar cap persona responsable de la gossera, no es va poder accedir a valorar físicament els animals en aquell moment”. Justament, en l’actualitat Agricultura “està treballant en la recerca dels diversos propietaris dels animals que es troben en les diferents caneres amb l’objectiu de procedir a la valoració física i documental de cadascun dels gossos”. Segons ha explicat oficialment el ministeri a l’Altaveu, “el procediment fixa que un cop identificades les deficiències d’estructura i de maneig dels animals, el departament habilita un període de temps per procedir a adaptar les instal·lacions a la normativa vigent”

Tot i això no es pot descartar que durant la fase de valoració dels animals i de les instal·lacions s’iniciï la instrucció d’un o diversos expedients sancionadors. Aquest fet no eximiria en cap cas de l’obligació d’haver de regularitzar la situació de les caneres i adaptar-les a les condicions mínimes que estableix la normativa. De fet, segons consta al departament governamental, una de les instal·lacions disposa formalment d’una autorització de nucli zoològic, atorgada per Agricultura a inicis del 2016 vist que, en el moment de la tramitació, reunia les condicions necessàries per poder rebre l’autorització d’inscripció al registre pertinent. Actualment, ha quedat clar, no compleix els requisits que, òbviament, no només cal que compleixin a l’inici, sinó que s’han de mantenir. 

Una de les instal·lacions va rebre a inici del 2016 la corresponent autorització de nucli zoològic; llavors complia els requisits, ara no

Paral·lelament a la seva feina directa i que li escau de forma exclusiva, el departament d’Agricultura va procedir a posar el cas en coneixement del comú d’Andorra la Vella. Es tracta que la corporació pugui avaluar si les construccions detectades entre el rec de l’Obac i la zona de la Comella compleixen amb la norma comunal relativa a cabanes o construccions similars. El comú d’Andorra la Vella ha iniciat les prospeccions escaients en aquest sentit i malgrat que les fonts consultades no han pogut detallar com està l’anàlisi, tot fa pensar que en l’estat que presenten els tancats, la majoria no compleixen ara mateix  cap normativa. 

Inventari d’instal·lacions

Des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, s’està treballant en un inventari d’instal·lacions ubicades normalment en zones boscoses o de muntanya o en qualsevol hàbitat natural i que sense ser de naturalesa agrària -aquestes es troben degudament registrades- alberguin animals domèstics, siguin de les espècies que siguin. Aquest treball, un cop confrontat a les dades oficials extretes dels registres permetrà saber quantes instal·lacions no han estat declarades i alhora mirar quin és el nivell de compliment de les normes que fixen les condicions mínimes que han de presentar les estructures, cabanes o tancats que es pretenen destinar a la tinença d’animals. 

El ministeri remarca que en cas de que l’administració no pugui identificar el propietari dels animals, la Llei de tinença i protecció dels animals estableix una responsabilitat subsidiària pels propietaris dels terrenys on es troben les instal·lacions. No seria la primera vegada que els titulars reals dels animals i, normalment també, dels tancats que operen a mode de gàbia, es fan l’orni i són els propietaris del sòl els que acaben pagant la ‘broma’.

Comentaris

Trending