L’execució del pressupost de despeses del sector públic disminueix un 51% al primer trimestre

El resultat ha estat d’un superàvit de +34,97 milions d’euros, amb una disminució del -88,4% respecte al mateix període del 2022

Una imatge de l'edifici de Govern.
Una imatge de l'edifici de Govern. Toni Solanelles

L'execució conjunta del pressupost de despeses del sector públic durant el primer trimestre de l'any ha estat de 226,73 milions d'euros, una xifra que representa una disminució del 51,5% respecte del primer trimestre del 2022. En aquest sentit, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, l'execució dels ingressos ha estat de 264,62 milions d'euros, el que representa un increment del 6,1% respecte del mateix període anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al primer trimestre del 2023, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 46,54 milions d’euros, amb una disminució del -6,4% respecte al primer trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de +34,97 milions d’euros, amb una disminució del -88,4% respecte al primer trimestre de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 196,77 milions d’euros per al primer trimestre del 2023, amb un increment del +16,9% respecte al primer trimestre de l’any anterior.  Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 240,39 milions d’euros per al primer trimestre del 2023, amb un increment del +9,0% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 48,08 milions d’euros (-11,3%) i pel resultat de caixa un superàvit de +43,62 milions d’euros (-16,5%).

Comentaris

Trending