El cost del multifuncional

M

Martín Blanco

Comentaris

Discussió de costos.
Discussió de costos. MARTÍN BLANCO

El recinte multifuncional costarà tres cops més del que inicialment es preveia, segons el que figura en el pressupost per al 2022. En diversos exercicis s’hauran de pagar uns 35 milions d’euros.

Comentaris

Trending