Augments sense fre

M

Martín Blanco

Comentaris

Augments sense fre
Augments sense fre

L'euríbor s'afegeix a la pujada de preus de la gasolina i els aliments. El consumidor, en plena crisi econòmica, ha d'assumir un nou augment i, per tant, una pèrdua del poder adquisitiu.

Etiquetes

Comentaris

Trending