¿Vinculant o no vinculant? Aquesta és la qüestió (sobre l'informe dels comuns en relació a la cessió gratuïta de sòl)

Comentaris

¿Vinculant o no vinculant? Aquesta és la qüestió (sobre l\'informe dels comuns en relació a la cessió gratuïta de sòl)
¿Vinculant o no vinculant? Aquesta és la qüestió (sobre l\'informe dels comuns en relació a la cessió gratuïta de sòl)

¿L’informe que han d’elaborar els comuns en el marc d’una cessió gratuïta de terrenys parroquials al Govern perquè aquest darrer hi pugui construir equipaments ha de ser sempre vinculant o no? La resposta a aquesta pregunta és una de les grans divergències que hi ha sobre la taula de debat a tres bandes respecte de les competències comunals i la reforma de la normativa actual. Demòcrates per Andorra (DA) -incloent-hi tots els comuns del seu color o assimilat, com el de Sant Julià- i Partit Socialdemòcrata (PS) consideren que el parer de les corporacions només ha de ser d’obligada escolta si el projecte que l’executiu vulgui desenvolupar en el sòl cedit gratuïtament és considerat sensible. En canvi, el comú de la Massana liderat per Ciutadans Compromesos (CC), Liberals d’Andorra i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) consideren que l’informe comunal ha de ser vinculant sempre. I que en cas de contradicció entre comú i Govern haurà de ser el Consell General qui ‘desempati’.

La discrepància ja l’havia fet més o menys evident el cònsol de la Massana durant les reunions bilaterals que s’han celebrat entre representants comunals i governamentals. Però aquest dilluns s’han accentuat en la segona reunió tripartida o, el que és el mateix, en la primera trobada efectivament de treball de revisió i anàlisi del document elaborat a partir de les negociacions bilaterals sobre les competències. Els participants en la taula de treball estan analitzant una per una cada qüestió que s’ha plasmat en el treball. I quan s’ha arribat a la qüestió de la cessió gratuïta de sòl és quan ha quedat clar que aquest serà un os dur de rossegar. “Tothom està a favor que la cessió ha de ser gratuïta”, han remarcat fonts que intenten treure ferro a la diferència sorgida. Però hi ha una evident confrontació sobre la vinculació que hagin de tenir els informes que hauran d’emetre els comuns.

Tothom té clar que davant de projectes considerats sensibles, cal tenir en compte de forma determinant el parer tant del Govern com del comú. El document elaborat, l’avantprojecte de llei de reforma de la norma actual que defineix les competències, per dir-ho d’alguna manera, contempla com a no sensibles els equipaments educatius (guarderies incloses), els equipaments culturals, els sanitaris, els assistencials, els esportius, les infraestructures viàries, els edificis administratius i els equipaments energètics. No sensibles vol dir que són infraestructures respecte de les quals ningú no dubta de la seva necessitat (i això que ningú no en dubta, és també un dir, ja que el comú de Canillo, demòcrata, ha demanat una revisió del llistat). Els sensibles podria ser, per exemple, un heliport. Sobre aquests segons no hi ha dubte: l’informe comunal és vinculant i si no hi ha acord entre comú i Govern la infraestructura en qüestió no es podrà fer o haurà de decidir el Consell General.

En canvi, la divergència, forta, sorgeix en el cas dels equipaments no sensibles. DA i PS consideren que no cal que en aquests casos l’informe parroquial sigui vinculant. Però la resta de formacions pensa el contrari. La sorpresa, han indicat algunes fonts, és que SDP s’hagi posicionat clarament en la necessitat que també en aquests casos el parer del comú sigui decisiu. I novament, davant la manca d’acord l’equipament no tira endavant o bé és el Consell General qui fa el paper de mitjancer. Un paper que hi ha algunes fonts que consideren que la cambra parlamentària es vol mirar d’estalviar d’haver de fer.

Sia com vulgui, el debat amenaça de ser un important escull malgrat que no pugui fer anar la negociació en orris. Però fins que no estigui resolt del tot el nou marc legal en relació a les competències no es passarà a la següent matèria, que és igual o més feixuga que la definició de les competències. El seu finançament via transferències de l’Estat. El capítol transferencial es farà de la mateixa forma. S’anirà repassant un per un els articles de l’avantprojecte de llei i s’analitzarà, per tant, la seva idoneïtat o no idoneïtat.

Fotografia: agència ANA

Comentaris

Trending