La taxa d’atur se situa en el 2,1% amb 1.087 persones

Aquesta xifra representa una disminució de 0,2 punts anualment, un augment de 0,4 punts en termes trimestrals

Façana del Servei d'Ocupació.
Façana del Servei d'Ocupació. ARXIU

La taxa d’atur se situa en el 2,1% de la població activa i comptabilitza 1.087 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució de 0,2 punts anualment, i un augment de 0,4 punts en termes trimestrals. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur disminueix 0,1 punts pels homes i 0,4 punts per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculina augmenta 0,7 punts i la taxa d’atur femenina es manté.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives, d’aquesta manera a França s’ha situat en el 7,2% (-0,3 punts), a Espanya en el 13,3% (-0,4 punts) i a la Unió Europea 27 països en el 6,3% (-0,2 punts).

Segons les dades facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística de Govern, la taxa d’inactivitat, augmenta 0,7 punts anualment, mentre que disminueix 0,1 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 15,8% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.396 persones. Per sexes, anualment la taxa d’inactivitat masculina es manté sense variació, mentre que la femenina s’incrementa 1,4 punts. Quant a la variació trimestral, la taxa d’inactivitat disminueix 0,4 punts pels homes, mentre que augmenta 0,1 punts per les dones.

Per altra banda, la taxa d’ocupació estimada en el primer trimestre del 2023 se situa en el 82,4% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,4 punts respecte a l’any anterior i de 0,3 punts si es compara amb el quart trimestre de l’any 2022. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 49.030 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes es manté sense variació en comparació amb l’any passat, mentre que decreix 0,4 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació disminueix 0,9 punts en termes anuals i 0,2 punts respecte al trimestre passat.

Finalment i pel que fa a la població assalariada estimada, és de 40.847 persones, és a dir, el 83,3% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,9 punts respecte a l’any anterior i 0,4 punts si es compara amb el quart trimestre de l’any 2022.

 

Documents

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending