Sense comprador el controvertit i embargat edifici Bel-Air del Pas de la Casa valorat en poc més de 7 milions d’euros

Per al 9 d’octubre s’ha convocat la segona i darrera subhasta amb un preu de sortida de 3,5 milions per a un immoble del qual pengen dues causes judicials derivades de les llicències urbanístiques

-
-
El controvertit i embargat edifici Bel-Air del Pas de la Casa està valorat en poc més de 7 milions d’euros i haurà d’intentar ser venut en una segona subhasta prevista per al 9 d’octubre. Al primer intent, efectuat la setmana passada, no hi va haver interès per un immoble del qual pengen dues causes judicials relatives a la suposada il·legalitat de l’immoble per superar l’alçada prevista en la zona on està construït i ni tan sols té certificat d’habitabilitat. 

L’immoble és objecte de subhasta després que MoraBanc embargués l’empresa promotora, Privilegi Promoció, que l’únic bé que té és, justament, el mateix edifici que va construir a partir d’una també més que controvertida llicència urbanística expedida pel comú d’Encamp el 2008. Justament aquella llicència és el punt de partida dels plets judicials que encara pengen de l’edifici, que segons la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) no hauria d’haver superat els 10,5 metres i, en canvi, els supera amb escreix. La promotora, però, sempre ha mantingut que es va cenyir al que li permetia les autoritzacions comunals preceptives.

En una situació jurídica com a mínim complexa, es va posar a subhasta l’11 de setembre per primer cop l’edifici. Un peritatge de l’immoble demanat per la pròpia societat embargada va valorar el bé en 7.172.368,71 euros. Aquesta quantitat no arriba a cobrir el deute pel qual MoraBanc, que és qui finançava l’operació immobiliària, va embargar Privilegi Promoció. En aquest sentit, el deute reconegut per sentència judicial és de 8.980.378 euros, amb una quantitat principal a l’entorn dels 6,5 milions i, la resta, interessos, taxes, minutes de saig i altres.

La venda de la construcció és producte de l’embargament al qual MoraBanc, que finançava l’operació, va sotmetre la promotora Privilegi Promoció per un deute global de 9 milions

Tal com marca la legislació en matèria d’embargaments i subhastes, la primera cita, la fallida de l’11 de setembre, l’immoble es va posar a la venda pel 70% del valor taxat, és a dir, poc més de 5 milions d’euros. La segona subhasta, prevista pel 9 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda, el preu de sortida ja cau una mica més. Fins al 50%. Per tant, el preu mínim seran poc més de 3,5 milions d’euros. Prèviament, però, cal haver consignat el 15% del muntant, és a dir, una mica més de mig milió d’euros. Sobre l’immoble també hi ha pendents 45.926 euros corresponents a la pensió del contracte de cens emfitèutic, vigent fins al 8 d’octubre del 2076, dels anys 2011 al 2018.

L’edifici està situat al carrer de la Solana número 129 del Pas de la Casa. Es veu de tres hores lluny perquè és molt més gran que qualsevol altre immoble de la zona. La llicència atorgada pel comú d’Encamp per resolució de l’1 d’agost del 2008 permetia bastir en l’esmentada parcel·la un edifici d’habitatges plurifamiliars amb aparcaments i trasters. De fet, la promotora els va construir pensant en vendre els pisos com a segones residències. I no van ser pas pocs els turistes habituals del Principat que hi van posar els ulls. Fins i tot algun compromís de compra-venda i més hi tot que la promotora va haver de desfer vistos els problemes urbanístics suscitats.

Els habitatges, al seu dia, es van posar a la venda per uns preus que oscil·laven entre els 170.000 euros i el mig milió. Segons el peritatge sobre el qual es basa la valoració de la subhasta l’edifici es troba finalitzat i consta de vuit plantes sobre rasant i tres planes més sota rasant, en les quals hi ha 33 habitatges i 46 aparcaments. Si en aquesta segona subhasta no apareix comprador, se l’adjudica l’executant, és a dir, MoraBanc, que tindrà tres mesos per quedar-se’l o assignar-lo a un tercer.

-

Relacionat

Embarguen per nou milions d’euros la promotora d’un edifici al Pas de la Casa considerat il·legal 

Comentaris (1)

Trending