SDP alerta de la “irresponsabilitat” del Govern de voler rebaixar la cobertura dels dipòsits si un banc té problemes

El projecte de llei impulsat per l’executiu fa passar l’actual garantia de 100.000 euros per compte i titular a 20.000 euros en el cas de dificultat de liquiditat de l’entitat bancària

-
-

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera “una greu irresponsabilitat” que el Govern pretengui rebaixar de 100.000 euros a 20.000 les garanties de cobertura de dipòsits bancaris en el cas que l’entitat patís problemes de liquiditat. Així ho preveu el Projecte de llei reguladora del Fons andorrà de garantia de dipòsits i del sistema andorrà de garantia d’inversions. El conseller de la formació progressista, Víctor Naudi, hi ha presentat esmenes, justament adreçades, fonamentalment, a mantenir el nivell de cobertura actual.

Naudi ha presentat vuit esmenes. SDP considera que “en uns moments molt delicats pel sector financer” la iniciativa legislativa impulsada per l’executiu genera "molta preocupació” perquè “pretén rebaixar les garanties de cobertura pels clients titulars de comptes en una entitat bancària que pogués patir problemes de liquiditat. El Covern de DA proposa reduir en un 80% les garanties de cobertura de dipòsits rebaixant-los dels 100.000 euros actuals a 20.000 euros”

SDP creu que el plantejament governamental és d’“una greu irresponsabilitat” i per això es proposen les esmenes per a mantenir i reforçar la confiança en el sector financer. En la motivació de l’esmena el portaveu d’SDP al Consell General posa en evidència que es considera inadequada la reducció a 20.000 euros que proposa el projecte de llei respecte als 100.000 euros que preveia la Llei 1/2011, “perquè dita reducció pot repercutir en una disminució de la confiança dels dipositants i dels inversors en les entitats bancàries i entitats financeres d’inversió autoritzades per operar a Andorra que ofereixen serveis d’inversió i que participen en el SAGI”

Víctor Naudi ha presentat vuit esmenes a la proposta legislativa perquè creu que “en uns moments molt delicats pel sector financer” la intenció del Govern genera "molta preocupació”

El conseller general Víctor Naudi considera que no és acceptable plantejar aquest límit de 20.000 euros en base a què aquest és el nivell de cobertura establert en les directives europees. I la formació progressista ho justifica recordant, per exemple, que aquesta quantitat és la que Europa fixa com a xifra mínima. I, a més, es va establir molt abans que la crisi financera fos una realitat. De fet, recorda Naudi, la directiva és tan antiga “que encara parla d’Ecus perquè l’euro en aquell moment no existia com a tal”, amb la qual cosa caldria revisar les quantitats.

D’altra banda SDP no veu correcte que es vulgui establir que les despeses del Fons andorrà de garantia de dipòsits hagin de ser sufragades a parts iguals per les entitats membres. Per això Víctor Naudi proposa que “aquelles despeses siguin sufragades proporcionalment i en funció de la proporció que presenti l’import dels dipòsits garantits de cada entitat sobre el tota agregat dels dipòsits garantits de les entitats membres del Fagadi”. 

Per raons d’equitat “sembla més raonable que la distribució de les despeses del Fagadi es faci per criteris de proporcionalitat, tal com es fa respecte a les aportacions al fons, i també per coherència al que estableix aquest mateix projecte de llei” en altres apartats. Alhora, en l’esmena Cinquena, es proposa situar la quantia màxima de cobertura de les inversions en cent mil euros i no pas en vint mil euros com proposa el projecte de Govern. Finalment, en l’esmena setena SDP deixa constància de la necessitat que les proves de resistència dels fons de garantia de dipòsits es duguin a terme dins el primer any de l’entrada en vigor de la llei i no pas en un termini de dos anys com pretén el Govern.

-

Relacionat

La garantia de dipòsits bancaris s’eleva fins a un màxim de 300.000 euros per dipositant i entitat en casos excepcionals

Comentaris

Trending