Preocupació en les constructores per les multes de 7.000 i 14.000 euros diaris si hi ha retards a les obres de l’avinguda Meritxell

Les empreses estan analitzant molt molt el plec de bases dels treballs de remodelació perquè consideren que els terminis són molt ajustats i les sancions per incompliments molt elevades

Recreació de com quedaria l\'avinguda amb la intervenció ja feta.
Recreació de com quedaria l\'avinguda amb la intervenció ja feta.
Les empreses constructores que estan treballant en l’elaboració de les ofertes per fer els treballs de remodelació de l’avinguda Meritxell estan molt preocupades per les elevades sancions que preveu el plec de bases en cas de retards en la finalització de les obres. Les constructores consideren que els terminis fixats són molt justos i gairebé estan convençuts que qualsevol petit imprevist que hi pugui haver farà impossible complir el calendari establert pel comú d’Andorra la Vella. De fet, si el retard fos molt important es podria arribar a resoldre el contracte. Les multes per retard previstes són d’entre 7.000 euros diaris els primers deu dies d’incompliment i 14.000 al dia posteriorment.

Algunes empreses ja han mantingut trobades amb els tècnics de la corporació i els responsables de la redacció del projecte d’embelliment de l’avinguda i, entre altres coses, es van interessar pels imports de les sancions i per si aquestes realment serien les mateixes tant per un sector que suposi un cost de mig milió d’euros com una altra fase que estigui valorada en 2,5 milions. Les fonts consultades han assegurat que la resposta oficial ha estat que justament s’ha previst així -la sanció és la mateixa- perquè aquells que tinguin una fase més costosa tindran uns terminis més ajustats pel volum de feina però, alhora, també tindran una facturació major. En canvi, les fases més senzilles disposaran d’un termini teòricament més assequible perquè el volum de feina serà menor. Ara, en cas d’incompliment, les multes econòmiques seran proporcionalment molt més elevades.

Les sancions previstes són de 7.000 euros diaris durant els primers deu dies naturals que excedeixin del termini d’execució estipulat en el plec de bases. A partir de l’onzè dia de retard, la multa ja es duplica i puja als 14.000 euros diaris fins que “sigui finalitzada l’obra o resolt el contracte”. Segons el plec de bases, “si el retard és superior al 20% del termini, ja sigui el proposat per a cada activitat de l’empresa en el seu programa de treballs o el termini d’execució total de l’obra establert en la seva oferta, el comú queda facultat endemés, a procedir a la resolució del contracte”.

Comentaris

Trending