La urbanització de la unitat d’actuació del camí de les Molleres costarà 5,15 milions

El comú d’Escaldes impulsa el pla especial i, seguint la Llei del sòl, distribuirà la despesa entre els propietaris, a banda de quedar-se més de 6.500 metres quadrats en dues parcel·les

Vista de l'àmbit sud de la unitat d'actuació, amb la cruïlla entre les carreteres ja existents.
Vista de l'àmbit sud de la unitat d'actuació, amb la cruïlla entre les carreteres ja existents.

El comú d’Escaldes-Engordany farà un pas més en el projecte de tirar endavant via pla especial la urbanització de la unitat d’actuació del camí de les Molleres, a la zona de Can Noguer. La majoria aposta per impulsar aquestes obres per solucionar problemes importants, com ara l’accés a l’espai residencial existent i la mala situació d’alguns serveis. Segons el conveni que s’ha de tancar amb els diferents propietaris afectats, el cost de tot plegat superarà els 5,15 milions d’euros. Aquests diners els haurà d’afrontar cadascú d’ells en funció de la nova distribució de les parcel·les.

La sessió de comú de dijous ha de servir per aprovar la publicació de tota la documentació del pla especial. Cal recordar que es tracta d’una fórmula a la qual pot recórrer una corporació parroquial per impulsar la urbanització d’una unitat d’actuació si els propietaris no la preveuen i s’entén que és d’interès general avançar aquests treballs. En aquest cas, la majoria que encapçala Rosa Gili així ho considera oportú.

En primer lloc, perquè actualment s’entén que l’accés actual a la urbanització de Can Noguer, un dels espais amb edificis residencies ja existents, no és prou segur. Especialment a l’hivern, ja que, en ser un camí particular, el comú no té la possibilitat de treure la neu  i, per tant, quan hi ha precipitacions es genera una situació de risc. I, en segon lloc, perquè les xarxes d’aigües pluvials i residuals presenten importants deficiències que han generat ja algun problema.

Instants previs a la sessió de consell de comú d'Escaldes.

Relacionat

Escaldes millorarà l’accessibilitat a la urbanització ubicada al camí de les Molleres

Per això, l’actuació ha de permetre reordenar els vials ja existents, “adaptant-los i millorant-los de manera que facilitin l’accés a les futures edificacions”. Per exemple, la carretera d’Engolasters al seu pas per la zona s’eixamplarà fins a un total entre 11 i 13 metres. Pel que fa a la que uneix el sector amb la urbanització Can Noguer, es desviarà i s’allargarà un tram respecte al traçat existent i s’ampliarà fins a 10 metres. D’aquesta forma, podrà admetre circulació rodada i donar accés a les futures edificacions de la part dreta del sector. També es preveu la construcció d’una rotonda.

Pel que fa als serveis, es crearà una xarxa separativa per a la recollida de les aigües pluvials i residuals. També es disposarà una línia elèctrica soterrada, amb un nou centre de transformació.

La reordenació de les parcel·les comportarà, com ja preveu la llei, la cessió d’un 15% de la superfície de la unitat a favor del comú, de forma gratuïta. En total, suposarà 5.522,84 metres quadrats. Es dividirà en dues parcel·les: una de 1.174,94 metres quadrats i una altra de 4.347,90. Aquesta darrera es destinarà a equipaments de serveis i se situarà a la franja adjacent al riu Madriu. La més petita, a l’extrem sud, al costat del gir que fa la carretera d’Engolasters, seguirà sent aparcament públic.

L'actual accés a la urbanització de Can Noguer.

Relacionat

Escaldes defensa el pla parcial al camí de les Molleres per millorar tota la mobilitat a la zona

El conveni d’actuació que se signarà amb tots els propietaris -n’hi ha més de deu-, establirà justament aquesta nova reparcel·lació. I, al mateix temps, recorda que, com estableix la Llei Generla d’Ordenació del Territori i Urbanisme aquests estan subjectes a l’obligació de “sufragar totes les despeses d’urbanització, així com la part que els pertoqui per aquelles que, en profit seu, ja hagi realitzat el comú, quan manifestin l’interès d’executar, sigui totalment o sigui en part, els treballs d’urbanització restant previstos al pla”. I el reglament urbanístic ja acota que aquestes despeses són “el cost de totes les obres de viabilitat, sanejament, subministrament d’aigua i energia elèctrica, enllumenat públic, arbrat, jardineria, altres xarxes de serveis i proteccions enfront riscos naturals”.

El comú calcula que tot el que és la viabilitat ascendirà a 2,646 milions (la nova) i 1,81 (la reforma de l’existent). A això s’ha de sumar altres despeses com la redacció del projecte (200.000 euros), taxes i llicències (100.000), l’estudi ambiental (12.000), el geològic i geotènic (10.000), el de protecció de riscos (50.000) més 100.000 en imprevistos i el 4,5% d’IGI. En total, 5,15 milions d’euros. El document ja estipula una divisió del que haurà d’afrontar cada propietari.

També es preveu crear una associació de promoció urbanística del pla especial ‘Camí de les Molleres’. Aquesta reunirà tots els propietaris sota la tutela del comú i tindrà com a objecte fer una acció comuna per executar el planejament urbanístic, contractar i executar les obres del pla especial que no assumeixi directament el comú així com altres actuacions.

Comentaris (3)

Trending