Més diners però menys sol·licituds d'inversió estrangera

Arriben 180 milions d'euros mentre que les peticions baixen fins el 13,3%

-
-
Cara i creu de les inversions estrangeres, El total de sol·licituds presentades l’any 2018 suposa una variació negativa del 13,3% respecte de l’any anterior. Així i tot, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació positiva del 26,7% respecte del 2017 i arriba a quasi 180 milions d’euros. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Les inversions estrangeres no acaben d'enlairar-se. El total de sol·licituds presentades l’any 2018 suposa una variació del -13,3% respecte de l’any anterior. Així i tot, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació del 26,7% respecte del 2017 i arriba a quasi 180 milions d’euros. Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2018 presenta una variació del -17,1% (-104 sol·licituds). No obstant això, el volum de la inversió formalitzada creix el 84,3% l’any 2018 respecte a l’any anterior fins a arribar a 152 milions d’euros i multiplica els valors registrats el 2013 fins a quasi sis cops més.

De fet, la majoria de candidats per invertir a Andorra es queixen del procés, llarg i complicat, Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica. Les dades que es recullen inclouen només les peticions dutes a terme a partir del 19 de juliol del 2012.

 Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació d’objectes socials i les ampliacions de capital. Davant d’això, l’Administració disposa d’un mes per resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending