Revés del Govern a Andbus en tombar-li el recurs contra l'adjudicació de les noves línies

La companyia haurà de decidir ara si porta a la Justícia la concessió dels trajectes que es van posar en marxa la setmana passada

-
-
El Govern ha desestimat el recurs que a mitjan juny va presentar Andbus contra l’adjudicació de les tres línies de transport interurbà del país, les línies que es van posar en marxa dilluns de la setmana passada. La denegació de la reclamació administrativa feta per una de les grans companyies del país, que es va quedar sense cap dels trajectes licitats, obre la porta a què el concurs s’acabi judicialitzant. La denegació governamental va acompanyada d'un argumentari que suposa un notable revés a l'empresa recurrent.

Andbus va quedar molt a prop d’adjudicar-se els tres lots ofertats però no en va aconseguir cap. En ser l’única companyia a la qual un canvi de valoració -a partir dels arguments exposats en el recurs- podia fer-la saltar a la primera posició, especialment en relació amb el lot 1, que inclou la L1, la línia que va de Sant Julià a Escaldes, i el Bus Exprés, l’empresa liderada pels germans Vinseiro va decidir recorre contra les concessions.

En el seu recurs, la companyia al·legava que només s’havien tingut en compte criteris economicistes quan en el plec de condicions s’especificava que hi hauria altres qüestions que es valorarien i, a l’entendre d’Andbus, això no s’hauria fet així. Especialment sagnant per l’empresa recurrent seria el cas del lot 1, adjudicat a Nadal-Julià, i sobre la qual Andbus considerava que amb l’oferta presentada (i vencedora) no es podia garantir la bona marxa de les línies. 

Res d’això, però, no ha estat tingut en compte pel Govern, que considera que la resolució adoptada amb les adjudicacions fetes (un lot a Nadal, i els altres dos a la UTE formada per la Cooperativa i Alsa) s’ajusta plenament al fixat en el plec de condicions. "No s'aprecia l'existència de cap causa de nul·litat dels actes recorreguts", diu la resolució acordada la setmana passada en consell de ministres. Alhora, la decisió recorda que "els recurrents no han acreditat fefaentment la concurrència de perjudicis o danys de difícil o impossible reparació".

Per aquest motiu, l'executiu refusa "la sol·licitud de suspensió de l'acte impugnat i l'absoluta negació de qualsevol dret d'indemnització derivat de l'actuació administrativa". I és que el contingut de la resolució és molt dur contra Andbus, a qui recorda que en les valoracions fetes en el seu recurs s'usen valors que "no es corresponen amb els criteris estipulats en el plec de bases". També li recorda el Govern a l'empresa recurrent que no ha acreditat el perquè d'alguns dels paràmetres que fa servir.

La resolució tomba suposadament i un per un tots els arguments donats per Andbus i recorda que "malgrat l'existència d'errors tipogràfics i aritmètics, un cop corregits, no afecten al fons de la puntuació final i en cap cas modifiquen el resultat de l'adjudicació". També fa una advertència molt seriosa a la companyia quan recorda que se "sol·licitava com a documentació econòmica i financera, entre altres documents, 'còpia dels comptes anuals dipositats al Govern dels tres darrers exercicis'".

En aquest sentit, la resolució diu que "no obstant això, el recurrent només va aportar la memòria 2017, sense aportar el balanç, ni el compte de resultats per poder valorar la seva situació econòmica i financera. El fet d'aportar documentació incompleta deriva en una incapacitat de poder avaluar la situació financera i econòmica de la UTE Andbus en no disposar dels estats financers i per tant no disposar de dades per poder elaborar el càlcul de ratis corresponents". Ara Andbus ha de decidir si porta el concurs a la Batllia. Per ara no ha transcendit encara la decisió de l’empresa recurrent. La desestimació administrativa tot just acaba de sortir del forn.

Comentaris

Trending