El Superior tomba el recurs de la CASS per cobrar uns deutes arxivats per la Batllia

La parapública demandava al Govern per prop de 144.000 euros per entendre que hi havia hagut un funcionament anormal de la Justícia, però el Tribunal entén que les decisions judicials van ser correctes i fonamentades en la insolvència dels deutors

Façana principal de la seu de la CASS.
Façana principal de la seu de la CASS. Toni Solanelles

El Tribunal Superior ha desestimat la demanda presentada per la CASS per la qual reclamava al Govern els diners que no va percebre en concepte de quotes, sancions i recàrrecs suposadament per un mal funcionament de la Justícia a tramitar les reclamacions presentades. En total, prop de 144.000 euros corresponent a procediments registrats entre finals del 2004 i el 2013. La negativa es deu principalment al fet que el no cobrament no va motivar-se per l’acció de la Batllia sinó pel fet que els processos es van arxivar per la insolvència dels deutors.

Així ho ha decidit la sala administrativa del Tribunal Superior. La CASS havia presentat l’acció judicial demanant que es reconegués que hi havia hagut “un anormal funcionament de l’administració de Justícia” tot argumentant que hi havia hagut “manca de diligència en la tramitació dels procediments”. Un total de vint, iniciats entre el 24 de desembre del 2004 i el 6 de setembre del 2013. L’import reclamat, entre quotes impagades, sancions i recàrrecs, ascendia a 143.627,50 euros.

En la sentència, el Superior considera, però, que la CASS no té raó en la seva reclamació. Admet que es pot produir una “responsabilitat patrimonial de l’Estat” si els òrgans jurisdiccionals no funcionen de forma correcta. En aquest cas, però, els magistrats consideren que això no s’ha produït. Al contrari, “els vint procediments executius van finalitzar amb u aute d’arxiu amb la mateixa fonamentació: les persones i/o societats objecte d’execució no disposen de béns susceptibles d’execució”.

És a dir, la justícia sí que va actuar. Va fer la feina, encara que aquesta acabés suposant que la CASS no podia cobrar. Bàsicament perquè els deutors no tenien opció de pagar. “Es demostra que la Batllia sí va fer les actuacions tendents al cobrament dels deutes”, indica la resolució. I, en tot cas, si la parapública no estava d’acord amb aquesta decisió, “hauria d’haver recorregut els autes”, cosa que no va fer.

Així doncs, es considera que cal desestimar la pretensió de la CASS. Per tant, el Govern no haurà de respondre per un funcionament anormal de la Justícia que, almenys en aquests casos, no s’ha produït.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending