L’enduriment dels requisits econòmics per al reagrupament familiar ja és una realitat

El Govern ha aprovat un nou reglament del Servei d’Immigració que ha estat publicat al BOPA com una mena de refosa i ja ha pres vigència

El reagrupament familiar serà més costós.
El reagrupament familiar serà més costós. ARXIU

Les noves condicions econòmiques que cal complir per poder sol·licitar el reagrupament familiar, i que suposen un necessari increment del poder adquisitiu del sol·licitant, ja són plenament vigents. Ho són des de divendres, quan va prendre vigència el nou reglament del Servei d’Immigració que el Govern ha publicitat en un BOPA extra. El nou reglament bàsicament és per incloure enmig del redactat els requisits citats.

Segons l’exposició de motius, “aquest reglament efectua precisions tècniques per clarificar la tramitació de certes autoritzacions d’immigració i així evitar problemes eventuals d’interpretació de la norma”. Es deixa clar que “encara que les modificacions aportades en aquest text no són molt nombroses, per tal de facilitar la consulta de la norma reglamentària s’aprova un nou reglament del Servei d’Immigració, per bé que la majoria de les disposicions es mantinguin invariades en relació amb les del reglament actualment vigent”.

Ester Molné, ministra de Justícia i Interior.

Relacionat

Molné justifica l’enduriment del reagrupament perquè s’havien més que duplicat les demandes

Efectivament, repassar els 25 articles que composen el reglament és pràcticament trobar-se amb el que ja hi havia. I el gran canvi és el que fa referència, ben segurament, a l’article 15, dedicat a la justificació dels mitjans econòmics suficients. En l’apartat 3a) de dit precepte s’hi diu que “per justificar els mitjans econòmics suficients per viure a Andorra en compliment dels articles 103 i 106 de la Llei qualificada d’immigració vigents, cal adjuntar: els documents acreditatius dels mitjans econòmics del sol·licitant. Aquests mitjans han de representar el 100% del salari mínim d’Andorra, i s’han de demostrar amb una còpia dels tres darrers butlletins de salari i l’extracte de punts de la CASS, si es tracta d’un assalariat, o bé amb un certificat bancari de solvència emès per una entitat bancària del Principat d’Andorra i una declaració jurada d’ingressos, en els altres casos”.

I l’increment de la dotació econòmica s’explicita quan es diu: “Així mateix, cal acreditar que la suma dels ingressos de la unitat familiar representa, per a cada una de les persones majors d’edat que conviuen a la mateixa llar, un import igual o superior al 100% del salari mínim d’Andorra i, per a cada un dels menors d’edat, un import igual o superior al 70% del salari mínim d’Andorra. S’entén per unitat familiar els ascendents i descendents en línia directa del sol·licitant, el cònjuge i els ascendents i descendents en línia directa del cònjuge.”

Miquel Iceta i Xavier Espot han protagonitzat la clausura de la Trobada Empresarial del Pirineu.

Relacionat

Espot atribueix les crítiques pel reagrupament a un “desconeixement detallat de la mesura”

Els altres dos punts de l’esmentat apartat o paràgraf tercer de l’article 15 fan referència al fet que cal adjuntar en la sol·licitud “els documents acreditatius dels ingressos de la persona que es vol reagrupar, si en té, o d’aquells dels quals sigui la beneficiària” i també es deixa clar que “en cas que el sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar −tal com consta definida a l’apartat a d’aquest article− siguin titulars d’una autorització de residència i treball a Andorra, el Servei d’Immigració té en compte els ingressos del sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar, només si aquests últims ho accepten així de forma expressa”.

Etiquetes

Comentaris (19)

Trending