Govern reconeix sense manies que ha canviat el calendari laboral per les obres de Meritxell i la plataforma de Soldeu

Transcorregut ja la meitat de l’any, l’executiu ha decidit permetre que empreses de qualsevol sector d’activitat, en contra del que passava fins ara, puguin treballar els dies festius

Un treballador enfilat en una de les bigues de la plataforma de Soldeu.
Un treballador enfilat en una de les bigues de la plataforma de Soldeu.
Sense manies, el Govern admet que si transcorregut més de la meitat de l’any ha decidit canviar el calendari laboral i permetre que les empreses que ho desitgin, totes, en determinats casos, puguin treballar en dies festiu, qualsevol festiu, es deu bàsicament a la possibilitat que es puguin realitzar les obres de millora de l’avinguda Meritxell i la construcció de la plataforma de Soldeu. Que es digui que aquesta mesura també facilita que es pugui reparar d’urgència una canonada si es trenca en un dia festiu és poc menys que ridícul. Però l’executiu també posa aquest exemple.

El Butlletí del Consell General ha publicat aquest dijous la resposta donada pel Govern a una pregunta formulada per la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili, que s’interessava sobre quins eren els motius que l’executiu havia constatat per motivar un canvi de calendari de treball passat el primer semestre de l’exercici. Inicialment, la resposta parla de demandes excepcionals i genèriques. Però no passa del tercer paràgraf quan s’endevina la realitat: “S’ha demanat autorització en diverses ocasions per treballar en dies festius en determinades obres estratègiques en les quals la reducció de la durada es pot considerar que beneficia clarament l’interès públic o general.”

I ja seguidament es donen exemples: “Es pot citar, pel que fa a aquest darrer supòsit, les obres actuals d’embelliment que s’estan duent a terme a l’avinguda Meritxell. Tenint en compte la important afluència de turistes en aquella zona, i per tal de preservar la bona imatge del país i perjudicar al mínim possible les empreses del sector, la reducció de la durada de les obres va ser considerada des de l’inici com una qüestió d’interès general pel Govern. També es poden esmentar les obres de construcció de la plataforma de Soldeu, atès que la finalització dels treballs en qüestió, en temps degut, resulta primordial per a la imatge del país, tenint en compte que la final de la copa del món d’esquí alpí serà un esdeveniment cabdal per al renom del nostre país.”

La resposta governamental a una pregunta formulada pel PS ve a dir que s’han de facilitar les obres estratègiques que “beneficien clarament l’interès públic o general”

La mateixa resposta també deixa clar que “algunes altres de les sol·licituds presentades no estaven basades en motius d’interès general, però sí en necessitats organitzatives de determinades empreses del sector del comerç, en virtut de les quals, en permetre la realització d’alguns treballs de reforma urgents i necessaris durant un dia festiu determinat, evitaven el tancament dels comerços en períodes de màxima afluència”. El Govern explica en la seva resposta que tradicionalment era el ministre qui, prèvia sol·licitud dels informes corresponents, autoritzava puntualment algunes demandes excepcionals. Però les actuacions que es permetien realitzar havien sempre d’anar lligades a una ocupació de la via pública.

I com que aquesta circumstància no es dóna pas sempre en les sol·licituds que, afirma el Govern, cada cop més es fan, finalment s’ha optat per modificar el calendari laboral, una situació, una mesura, que en la mateixa resposta s’hi diu que es mantindrà sempre que calgui. No s’aclareix, en aquest sentit, si quan acabin les obres de Meritxell i les de la plataforma de Soldeu ja no es permetrà treballar en dies festius o no. De fet, s’obre la porta a que la situació es mantingui més enllà de les dues excuses inicials. “La finalitat no és altra que la de flexibilitzar la normativa en aquesta matèria per respondre a una necessitat clara i real del teixit productiu del país, però sobretot la de dotar de seguretat jurídica i de les garanties oportunes una pràctica reiterada i existent des de fa anys”, manté la resposta donada.

L’executiu explica que no té els elements necessaris per poder afirmar a quants treballadors pot afectar la mesura. Però espera, preveu, que a no ser que hi hagi un nombre de sol·licituds molt elevada que s’informin favorablement, no hi hagi un increment significatiu que comporti que gaire assalariats més que en l’actualitat acabin treballant en jornades festives. També recorda la resposta com s’han de compensar aquestes jornades de treball, “traslladant el dia festiu a un altre dia. En el cas que el dia festiu treballat sigui el dia de Cap d’Any, el dia de la Constitució, el dia de Nostra Senyora de Meritxell o el dia de Nadal, caldrà, a més, donar a l’empleat un altre dia de festa suplementari retribuït”.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending