Govern compensa amb imposició directa i la taxa turística el descens de recaptació pel tabac

L’executiu tanca el primer trimestre amb un increment dels ingressos de l’1%, que s’explica en bona part pel bon comportant de l’Impost de Societats, el de no residents i l’IRPF

Edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu.
Edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu. Toni Solanelles

Durant el primer trimestre, el Govern ha aconseguit mantenir, i fins i tot millorar, el volum d’ingressos d’un 2022 que ja va ser molt bo. I això malgrat que la taxa al consum, que grava principalment el tabac, ha registrat una forta davallada. En canvi, la caiguda de l’IGI ha estat mínima i, sobretot, el bon comportament de l’impost de societats ha permès compensar-ho. Així, el resultat de caixa d’aquest tram inicial de l’any ha quedat en un superàvit de 15,1 milions.

Com ja s’ha dit en diverses ocasions, al llarg dels primers mesos de l’any, l’arribada de tabac al país s’ha reduït de forma considerable, en part pel fet que quan es va anunciar la tardor del 2022 que hi hauria una pujada de taxes, moltes empreses van anticipar compres per fer estoc. Això s’ha traduït en una menor importació posterior. Segons les dades que figuren en la liquidació pressupostària a 31 de març, des de gener, la figura tributària va representar per a l’Estat 18,56 milions, xifra inferior en un 26% a la del mateix període de l’any anterior (25,25).

L’IGI també cau, però no pateix una davallada tan forta. Tot just és d’un 1%, relativament comprensible ja que les dades del 2022 eren ja excepcionals. La recaptació arriba als 45,8 milions, en comparació als 46,06 d’un any abans. Són “nivells semblants” a l’entendre del Govern. També cauen els ingressos dels impostos especials, de 10,6 a 10,1 (-5%), però això es compensa amb la taxa a les emissions de diòxid de carboni (2,53 milions, xifra gairebé idèntica a l’anterior).

La millora dels ingressos malgrat el comportament erràtic de la taxa al tabac ha ajudat a l’executiu a tancar el primer trimestre amb un superàvit de 15,1 milions

 També ajuda a compensar la caiguda de la taxa al tabac una nova figura tributària: la taxa turística. Gràcies a ella, s’han recaptat 2,4 milions d’euros dels 12 previstos per a tot l’any. És una partida totalment nova, que no es tenia durant el primer trimestre del 2022. Per tant, al final, el capítol d’impostos indirectes tanca a 31 de març amb uns ingressos de 81,57 milions, xifra un 6% per sota de la de l’any anterior (86,6).

Aquest comportament global a la baixa contrasta amb el registrat als impostos directes, que milloren de forma substancial la seva recaptació. Dels 9,3 milions en ingressos del període gener-març del 2022 se salta a 14,15. Per tant, un increment del 52%. I això és gràcia a que la majoria de figures d’aquest capítol registren augments.

L’impost de societats ha suposat ja un ingrés de 3,1 milions, molt per sobre dels poc més de 500.000 euros del 2022. En el document, Govern recorda que “encara que en aquest primer trimestre no es produeix cap dels períodes de recaptació principals del tribut, la tendència que es constata és positiva i indiquen que la recuperació econòmica ha tingut un efecte a l’alça en els beneficis de les empreses del país.

També creix la recaptació per l’IRPF: de 5,47 a 5,8 (+7%). “Aquesta millora en els ingressos recull els efectes tant de la millora en l’activitat econòmica com de l’actualització dels salaris per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans”, s’explica des del Govern. A l’alça també ha anat l’Impost de la Renda dels No Residents (+17%, fins als 2,09 milions) i el de plusvàlues immobiliàries (3,021 milions, més de doble que el que s’havia cobrat en el primer trimestre del 2022. Una darrera curiositat: la figura que grava els habitatges buits tot just suposa per a l’Estat una xifra de 1.419 euros.

Pel que fa a altres capítols d’ingressos, no hi ha excessiva variació. Per exemple, les taxes es mantenen amb els mateixos 9,9 milions que un any abans mentre que els patrimonials es queden en 2,23 milions, doblant els 1,11 de fa un any, però a l’espera encara de rebre els beneficis des d’Andorra Telecom. FEDA, cal recordar, no farà cap aportació perquè el 2022 va tenir pèrdues.

En total, doncs els ingressos corrents del Govern arriben a 107,86 milions. Això suposa una lleugera millora -malgrat la caiguda de les taxes al tabac- en comparació a l’any passat. Llavors, en el primer trimestre es va recaptar 106,9 (un 1% menys). Pel que fa a les despeses, arriben als 93,85 milions, amb un increment fort de les de personal per l’aplicació de l’increment de salaris marcat per l’IPC. Passen de 28,17 a 31,7 milions (un 13% més). També ha crescut de forma important el capítol de béns i serveis, per un cost més important de l’energia: de 4,17 a 5 milions (+21%). El que gasta el Govern en despeses financeres també ha crescut entre gener i març: ha passat de 1,77 a 4,2 i les transferències corrents: 45,46 (un +4%).  

Comentaris (1)

Trending