El grup liberal pretén saber quantes empreses van declarar beneficis el 2014

Comentaris

El grup liberal pretén saber quantes empreses van declarar beneficis el 2014
El grup liberal pretén saber quantes empreses van declarar beneficis el 2014
El grup parlamentari liberal pretén saber quantes empreses van obtenir beneficis durant l’any passat i quina és la xifra global dels guanys declarats. El president suplent de la formació, Jordi Gallardo, ha tramès la pregunta pels canals corresponents amb l’objectiu que el Govern el respongui per escrit. Gallardo també s’interessa pel protocol previst en els casos que es declara la incapacitat mental d’una persona. Sobre els beneficis, la pregunta que fa Gallardo és la següent: “Vist que el creixement del PIB de l’any 2014 segons dades del Govern va significar un augment del 2,2%, i que la previsió de creixement de l’economia segons el Govern per al 2015 és d’un 1,5. Es pregunta: quantes empreses han declarat beneficis durant l’exercici fiscal 2014? Quin percentatge representen respecte del total d’empreses existents? Poden classificar-les per sectors? Quina és la xifra total de beneficis declarats? Pot Govern classificar els beneficis per sectors? Quina variació hi ha entre els beneficis declarats el 2013 i el 2014? Pot Govern classificar les dades per sectors?”. Quan a les incapacitats mentals, la pregunta es formula de la següent manera: “¿Quin protocol d’actuació té previst l’Administració en el cas que una persona sigui declarada incapacitada mentalment? Qui n'assumeix el seu tutelatge en cas que el declarat incapacitat no disposi de familiars? Quantes persones s’han declarat incapacitades durant els darrers quatre anys?”

Comentaris

Trending