El comerç ocupa gairebé el doble de treballadors que la resta d’activitats econòmiques ‘potents’

Tot i la caiguda d’assalariats que ha patit el sector comercial la darrera dècada, dóna molta més feina al país que la immobiliària i l’administració, que han anat a l’alça, o l’hoteleria

-
-
Tot i el retrocés experimentat la darrera dècada i que encara es manté, el comerç del país continua ocupant gairebé el doble de persones que els altres tres sectors amb pes més específic entre els assalariats que presten servei al Principat. Comerç, hoteleria, immobiliàries i empreses en general i les administracions són les activitats que més feina donen. O, com a mínim, que més treballadors tenen. En la darrera dècada hi ha hagut un canvi molt important: la construcció ha passat de ser el segon sector d’ocupació a baixar al cinquè lloc. 

Ara mateix, la construcció està recuperant activitat i, per tant, s’espera que la seva massa d’assalariats també s’incrementi. Però difícilment mai tornarà a donar feina a dos de cada deu assalariats que hi havia al país. Això és gairebé el que succeïa a principi de segle. Ara la situació és diferent malgrat que després d’exercicis de clara contracció general, el nombre de persones que cotitzen a la CASS torna a pujar. Sense fer escarafalls. Però com a mínim sembla haver-se aturat la sagnia.

L’‘Estudi sobre el mercat de treball d’Andorra’ elaborat pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) a partir de les dades recopilades pel departament d’Estadística del ministeri de Finances, que al seu torn beu d’altres fonts, evidencia que tot i la reculada que ha patit el sector comercial del 2005 al 2016, i que hi continua sent malgrat que no de la manera intensiva d’anys anteriors, el comerç ocupa moltíssima més gent que qualsevol altre sector d’activitat. 

La construcció inicia una tímida remuntada després d’haver passat en deu anys del segon lloc quant a empleats al cinquè

Així, segons l’estudi referenciat, a l’any 2016 el comerç i les empreses de reparació de vehicles de motor donaven feina a 8.754 persones. Els altres sectors que els seguien quedaven molt lluny: l’hoteleria ocupava 4.702 persones; el sector immobiliari i empresarial en general tenia 4.571 assalariats i l’administració pública i la Seguretat Social empleava 4.317 persones. Aquests dos darrers sectors citats han crescut ostensiblement la darrera dècada. En canvi, la construcció, que havia arribat a donar feina a gairebé 7.000 persones (6.723 el 2005) es quedava al 2016 en 2.816 assalariats tot i haver iniciat una tímida remuntada que continua.

Cert que les dades de referència són de fa gairebé dos anys i el mercat laboral és molt evolutiu. Això no treu, però, que es pugui prendre com una referència força acurada encara avui la distribució percentual. El comerç pesa un 24% mentre que l’hoteleria, el sector empresarial en general i l’administració oscil·len entre el 12 i el 13% cadascun. Són les quatre grans fonts d’ocupació, actualment. Cal sumar-hi la construcció que estaria de l’ordre del 8% i el sector financer que, tendint a la baixa, ocupa el 5% dels assalariats totals del país. La resta d’activitats amb prou feina si arriben, en algun cas (personal domèstic, transport, indústria manufacturera) al 3 i al 4%.

Curiosament, l’equilibri entre homes i dones que hi ha al món del comerç és altíssim. Un 49,1% són homes i un 50,9% són dones. En el món de la construcció es manté un domini masculí molt aclaparador. Nou de cada deu treballadors són homes, mentre que en la resta d’activitats de pes específic en l’economia del Principat es tendeix també a la paritat amb un lleugera major presència de la dona, especialment a l’administració (54% de dones per 46% d’homes). L’equilibri és major en el sector immobiliari i empresarial en general (53% per 47%). I encara més igualtat hi ha a l’hoteleria, però amb una variable: hi ha més homes (52%) que dones (48%) que hi treballen.

Comentaris

Trending