La qualitat del sistema andorrà i les condicions laborals dels docents centren la reunió d’SDP i SEP

Les dues parts coincidieixen en la necessitat d’impulsar un pla nacional d’avaluació del Permsea que permeti identificar els seus punts forts i les seves febleses, i copsar l’impacte de la seva implementació en termes de resultats d’aprenentatge

Alain Mateu, Josep Roig, Marisa Santos, Laura Bragança i Elisabet Zopetti abans de la reunió.
Alain Mateu, Josep Roig, Marisa Santos, Laura Bragança i Elisabet Zopetti abans de la reunió. Progressistes-SDP

Vetllar per la qualitat del sistema educatiu andorrà i garantir que els docents gaudeixin d’unes condicions laborals dignes han estat els temes principals que ha mantingut el president de Progressistes-SDP, Josep Roig una representació del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP). Roig estava acompanyat per Alain Mateu, Marian Sanchiz i Elisabet Zoppetti, membres de la Comissió Política Nacional (CPN) de la formació.

Les representants del SEP, Marisa Santos i Laura Bragança van exposar les seves preocupacions pel que fa a les condicions laborals del personal docent i la necessitat d’avaluar el sistema educatiu i la implementació del Permsea.

Ambdues parts han coincidit en la necessitat d’impulsar un pla nacional d’avaluació del Permsea que permeti identificar els seus punts forts i les seves febleses, i copsar l’impacte de la seva implementació en termes de resultats d’aprenentatge. En paraules del president d’SDP, es tracta “d’introduir tots aquells mecanismes de millora que calguin per garantir un sistema educatiu de qualitat.”

Es planteja la necessitat de recuperar l’Observatori Nacional de la Qualitat en l’Educació

D’altra banda, Roig també planteja la necessitat de “recuperar l’Observatori Nacional de la Qualitat en l’Educació per construir indicadors de qualitat pedagògica i realitzar avaluacions periòdiques del sistema educatiu que orientin la presa de decisions en política educativa i permetin fixar objectius i elaborar plans de millora.”

La secretària general del SEP, Marisa Santos, ha exposat la situació complicada dels docents eventuals i interins, molts dels quals en situació d’interinatges de llarga durada i que no tenen cap oportunitat per presentar-se a un edicte públic per la seva situació. Des del SEP, es considera que cal modificar el Reglament que regula la borsa d’interins per garantir uns processos d’avaluació més clars i transparents.

Les dues parts reconeixen aquesta situació, així com la necessitat de reclamar a l’Administració educativa una planificació de la consolidació progressiva dels llocs de treball ocupats per treballadors públics interins i reduir la proporció existent de personal eventual al Cos Especial d’Educació fins a arribar a un màxim del 15%. En aquest procés, es coincideix amb la necessitat que es tingui en compte els anys d’experiència docent fins al moment de consolidació de la plaça, a tots els efectes.

Es tracta també la necessitat d’implementar la carrera professional dels docents, que ha d’estar basada en el mèrit i l’adequació, i que alhora incentivi el reconeixement de la funció docent del professorat. En la reunió mantinguda, les representants del SEP han mostrat la seva preocupació per la forma en què els docents i el personal eventual i interí ja en actiu seran situats en el grau de carrera professional que correspongui.

La representació d’SDP ha aprofitat la reunió per compartir amb les representants del SEP la necessitat de proveir el personal docent de les eines i equipaments necessaris per dur a terme la tasca educativa en les millors condicions, a requeriment de les innovacions i adequacions del sistema.

També han parlat de la necessitat que l’Administració educativa posi les mesures necessàries perquè es respecti el dret del personal a la desconnexió digital.

Comentaris (1)

Trending