Treballadors en ERTO denuncien greus dificultats perquè se’ls mantingui la rebaixa del lloguer

El primer mes que un assalariat va estar amb el contracte suspès o amb la jornada reduïda el Govern va emetre un certificat, però després és el peó el que ha de justificar la seva situació i els propietaris d’immobles posarien traves

Imatge d'arxiu d'uns pisos que al seu dia estaven pendents de ser llogats.
Imatge d'arxiu d'uns pisos que al seu dia estaven pendents de ser llogats. Toni Solanelles

Poder mantenir la rebaixa del preu del lloguer de l’habitatge (del 20%) en el cas que es tingui el contracte laboral suspès o la jornada s’hagi vist reduïda és tota una odissea per a molts treballadors, que denuncien les moltes dificultats que ja sigui els propietaris d’immobles o ja siguin les immobiliàries per compte dels arrendador estan posant per mantenir la reducció. El primer mes va ser un certificat de Govern l’aval, després és l’assalariat el que ha d’acreditar la seva situació.

Ja va costar molt molt que l’administració emetés el certificat que la primera llei òmnibus establia com a necessària per tal que es pogués acreditar la situació d’ERTO i, per tant, es pogués procedir des de l’arrendador a la rebaixa del lloguer. Hi va haver propietaris que van ser flexibles i coneixent l’arrendatari s’hi van avenir fàcil. Però en altres casos, les traves han estat una constant. I ara hi continuen sent una vegada cal que sigui el treballador qui acrediti que la seva situació laboral continua sent anormalment irregular, per dir-ho així.

Treballs aquest dimarts a l'avinguda Francesc Cairat.

Relacionat

Els afectats per un ERTO tindran un certificat per presentar davant bancs i propietaris

Un dels decrets que desenvolupa les condicions fixades en la primera de les lleis òmnibus respecte de certes matèries estableix que serà el mateix interessat qui "mitjançant el seu accés privat a la web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, obtingui l'extracte d'ingressos corresponents al mes en curs, i generi d'aquesta manera el document justificatiu de la vigència o el canvi de la seva afectació". Però no tots els assalariats tenen accés electrònic al portal de la CASS.

L'agència de protecció de dades considera que haver de lliurar els punts de la CASS està emparat per la llei i no vulnera cap dret a no ser que l'arrendador acabi usant la informació per una cosa diferent a la reducció de la renda

D’una banda, aquesta necessitat d’acreditació està comportant més feina a la CASS, perquè no són pocs els treballadors que han d’acudir a les instal·lacions de la parapública a obtenir el document. Però també hi ha qui creu que és una vulneració de drets haver de lliurar aquesta informació. Que n’hi hauria d’haver prou amb un nou certificat de l’administració que acrediti simplement que la persona en qüestió continua en una situació laboral minvada.

Segons les fonts, alguns treballadors s’han trobat que el propietari de l’immoble o el seu representant legal oposa moltes dificultats per continuar aplicant la rebaixa quan a través dels punts de la CASS té coneixement del salari que està percebent l’assalariat. Si l’arrendador considera que amb el sou que es cobra, tot i que s’hagi reduït en part per qüestions laborals, l’arrendatari hauria de poder afrontar el lloguer íntegre, doncs les traves, segons diverses fonts, estan a l’ordre del dia.

D’aquí que hi hagi treballadors que no estiguin disposats a facilitar les dades de la CASS al·legant, justament, vulneracions de drets íntims. Algunes persones han portat l’afer a l’Agència de protecció de dades (APDA). I contràriament al que es pensaven els arrendataris, l’organisme de control de dades ha fallat que la mesura és ajustada a dret i, per tant, no vulnera res. Segons la resposta donada per l’APDA a una de les consultes fetes en aquest sentit, l’ens manté que no hi ha cap contravenció legal.

Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes.

Relacionat

Gallardo assegura que el certificat per a la rebaixa del lloguer està embastat i serà retroactiu

Després d’analitzar els textos normatius que fan referència a la qüestió, l’APDA conclou que “la llei empara aquestes formes de justificació i per tant, la cessió descrita no vulnera la llei de protecció de dades; sempre que el propietari no pugui utilitzar les dades per més finalitats que la de reduir el preu de la renda. Qualsevol ús diferent a aquesta finalitat seria contrària a la normativa de protecció de dades al no tenir una empara legal”. Poder provar, però, que l’arrendador està usant la informació per qüestions diferents a la pretesa és altament difícil.

Comentaris (2)

Trending