Desconfiança i baixa participació en l'arrencada de la votació del 'conveni BPA'

Comentaris

Desconfiança i baixa participació en l\'arrencada de la votació del \'conveni BPA\'
Desconfiança i baixa participació en l\'arrencada de la votació del \'conveni BPA\'

La baixa participació i la desconfiança vers l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i els propis representants laborals ha marcat l’inici del procés de votació del conveni inicialment pactat entre els delegats dels empleats de Banca Privada d’Andorra (BPA) i l’AREB. La represa de les votacions s’ha donat gairebé per sorpresa. I s’ha comunicat pràcticament deu minuts després de què formalment s’hagués iniciat el termini per poder dipositar la papereta a l’urna. L’AREB ha deixat clar que si el text no rep el suport de la meitat més un dels empleats l’acord es donarà per no tancat i s’aplicarà estrictament la llei.

El conveni final que se sotmet a votació és el mateix que es va posar damunt la taula divendres passat. No s’hi podien fer més modificacions segons els representants dels treballadors. Això sí: s’han tramès als empleats un seguit d’apreciacions sobre les quatre grans qüestions que aparentment preocupaven. És a dir: sobre la fiscalitat, les condicions creditícies, la recol·locació de personal a Vall Banc i el pagament de les compensacions. També s’ha deixat clar quins efectes tindrà donar suport o no donar-lo al text.

Això darrer és una de les qüestions que més divisió i enuig està comportant entre la plantilla. Una part important dels treballadors han evidenciat des d’aquesta tarda el seu malestar pel fet que només s’hagi donat un dia i mig per poder emetre el vot. És a dir: avui s’ha permès votar entre les 3 i la 5 de la tarda i demà, dimecres, es podrà dipositar el vot a l’urna entre les 9 i les 13 hores i les 15 i les 17 hores. Segons fonts internes de BPA, hi ha el convenciment que l’AREB està pressionant per una decisió ràpida perquè la seva intenció és fer públic, dijous, l’estructura de Vall Banc. El consell d’administració de l’agència estatal es reuneix dijous i hauria d’acordar avenços significatius en relació al procés. El calendari inicial dissenyat pel propi AREB va establir que a partir de dilluns que ve Vall Banc seria operatiu.

Hores d’ara, però, encara no se n’han dimensionat ni els actius ni passius de què disposarà ni, tampoc, el personal necessari per fer rutllar l’entitat pont. L’exigència de tanta celeritat fa mal pensar de l’AREB a una part de la plantilla. De fet, diversos treballadors han demanat que s'allargui el procés de votació fins divendres. Però han rebut una negativa per resposta assegurant que els representants han disposat un dia i mig de votació i prou. Per acabar-ho d'adobar, la votació es fa amb una sola urna on davant seu hi ha dipositades les paperetes. Un plec de 'sí' i un plec de 'no'. Qui controla el procés -en una decisió molt discutida per bona part dels empleats- és Albert Mallo, el liquidador designat per l'AREB per seleccionar el personal.

També hi ha un grup important de treballadors que desconfia dels seus propis representants. Al marge de pel poquíssim temps que han deixat per votar, també pel fet que no haurien estat convocats per la cita amb l'urna ni els companys suspesos temporalment de feina, ni els que estan contractats per fer tasques de teletreball, ni aquells que aquests dies es troben gaudint del període de cinc dies de vacances autoritzat per l'AREB.Alguns dels dirigents més significatius del grup de negociadors estarien llançant serioses advertències als empleats amb menys antiguitat i pes a BPA deixant-los clar que si el conveni no rep un suport majoritari no hi haurà cap benefici extra més enllà del que estableix estrictament la llei. Hi hauria tanta desconfiança que diversos treballadors han mostrat la seva disposició d’anar a votar aquest dimecres a darrera hora per no donar marge a una possible manipulació del sentit del vot.

Amb el desànim que hi ha entre el personal de l’entitat, i després de saber, per exemple, que la llei no preveu la transformació directa de Vall Banc en un banc ordinari, fet que suposaria que quan hi hagi l’operació de compra-venda el personal s’hagi de sotmetre a un nou procés de contractació (si és que es conserven els llocs de treball que mantingui el nou banc pont), aquells que evidenciaven quin seria el signe del seu vot es decantaven pel negatiu. Entenen que ni l’AREB ni els representants del personal no estan sent prou clars i que aspectes clau ni s’han resolt ni, encara menys, s’han volgut posar per escrit en el marc del conveni.

Escrutini

Les persones -amb una hora no van ser gaires- que divendres ja havien dipositat el seu vot, hauran de tornar a acudir a l’urna si volen que el seu parer sigui tingut en compte. Les delegacions de vot són possibles. I, de fet, els treballadors han rebut avui mateix un document a través del qual podien delegar el seu posicionament respecte del conveni a aquella persona que autoritzessin a fer-ho.

En la tramesa d’informació als empleats, els representants han explicat que “el recompte de vots es farà de la següent manera: per tal que el conveni surti aprovat caldrà que entre tota la plantilla de BPA i filials, obtinguem la meitat més 1 vots. Per tant, és molt necessari que tothom voti, ja sigui personalment o per delegació. Tots els vots compten i el que es vota ens afecta a tots i a totes”. També es deixa clar que “en el supòsit que el conveni no s’aprovi s’aplicarà estrictament la llei i no hi haurà la possibilitat de negociar un nou conveni, d’acord amb el que ens ha informat l’AREB. Això implica que cap dels avantatges reconeguts en el conveni seran d’aplicació”.

Els propis representants fan una síntesi del que, al seu entendre, són els punts principals de millora o d’avantatges que reconeix l’acord preestablert amb l’AREB.

  • Operacions creditícies
  • Cobertura CASS i complement CASS per un període de 12 mesos.
  • Cobertura CIGNA per 12 mesos
  • Reconeixement de les baixes voluntàries – 50% i 75% de compensació-.
  • Condonació de la pòlissa de crèdit per l’adquisició de les accions de BPA.

En el mateix sentit, els delegats de la plantilla expliquen que “el resultat de les votacions el sabrem el mateix dimecres i el recompte de vots es farà per les persones següents: Carles Folch, Marc Cornella, Fina Capdevila, Alberto Mallo (en representació de l’AREB)”, sense descartar que es pugui afegir alguna altra persona en l’escrutini. Dijous s’ha de celebrar reunió del consell d’administració de l’AREB i, també, els treballadors han estat convocats a una trobada amb els impulsors del projecte de banc cooperatiu. Els principals representants dels treballadors tan han afirmat que ells ja havien dit a l’inici del procés que formar una cooperativa era una bona solució pel problema plantejat arran de la publicació de la nota del FinCEN del 10 de març com després s’han negat a rebre la carta dels promotors de la iniciativa.


Els aclariments als dubtes plantejats

FISCALITAT

Feta la consulta per part dels representants dels treballadors a Tributs en relació a la tributació de les compensacions i indemnitzacions percebudes d’acord amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) el resultat és el següent:

  • Acomiadament o rescissió del contracte: 100% de la compensació establerta per Acomiadament no causal. 

Està exempta de retenció i tributació per IRPF ( art 5.d. IRPF)

  • Baixa voluntària acceptada per l’AREB: 50% de la compensació establerta per l’acomiadament no causal

Està subjecta a la retenció del 10% en concepte d’IRPF ( art. 9.2.b), però tributarà d’acord amb les rendes de cadascú. La compensació es considera Renda del Treball.

  • Reducció del salari en més del 25% en aquelles rendes salarials iguals o inferiors a 60.000 Euros i, per tant, baixa del treballador per no acceptació de les condicions.

Està subjecta a la retenció del 10% en concepte d’IRPF ( art. 9.2.b) però tributarà d’acord amb les rendes de cadascú. La compensació es considera Renda del Treball.

Preavís 

Està subjecte a la retenció del 10% en concepte d’IRPF ( art. 9.2.b) però tributarà d’acord amb les rendes de cadascú, es considera, també,  Renda del Treball.

MANTENIMENT DE LES CONDICIONS CREDITÍCIES

L’acord assolit en el Conveni en relació a aquest punt i recollit en l’acord 5.1.b) 3. És un compromís i obligació assumida per l’AREB. Serà l’AREB qui establirà la manera més efectiva i menys costosa de fer-ho en cada cas. 

Existirien diferents possibilitats de fer-ho que s’estan estudiant.

PERSONAL RECOL·LOCAT A VALL BANC

Pel que respecta a aquest acord 4.3.d), s’ha detallat que les compensacions que rebi un treballador recol·locat a Vall Banc  “l’empleat percebrà una compensació que, pel què fa al seu import, no podrà ser inferior a la quantitat que hauria percebut mentre era empleat de BPA o, en tot cas, en les mateixes condicions que les previstes a l’apartat 5.2.1. del present Conveni”. De manera que garanteix que l’import de les compensacions i condicions es farà, com a mínim, d’acord amb el sou de BPA.

PAGAMENT DE LES COMPENSACIONS A VALL BANC

Malgrat haver insistit reiteradament en la possibilitat de cobrament de les compensacions fora de BPA/Vall Banc, i encara que es un Dret reconegut en el Codi de Relacions Laborals i l’AREB en té constància, la difícil situació en la que es troba BPA fa impossible que es faci efectiva fora de BPA/Vall Banc.


Podeu consultar el document que se sotmet a votació: conveni final

Comentaris

Trending