Carta als 30.000 clients de BPA

Comentaris

Benvolgut client de BPA, parteixo de la base que vostè és una persona estimada per la seva família i amistats. Que vostè és una persona respectable que s’ha esforçat per estalviar i gaudir d’un compte a una entitat bancària. Origen: Carta als 30.000 clients de BPA

Comentaris

Trending