Andbank va perdre amb la seva activitat bancària a Espanya més de set milions d’euros el 2017

Banco Alcalá, lligat a Crèdit Andorrà, va tancar el darrer exercici amb uns beneficis totals globals de poc més de 200.000 euros

-
-

Andbank Espanya va perdre durant l’exercici 2017 més de 7,2 milions d’euros mentre la participada espanyola de Crèdit Andorrà, Banco Alcalá, va obtenir uns beneficis de just 200.000 euros. Aquests resultats els acaba de fer públics l’Associació Espanyola de la Banca (AEB), la patronal bancària de l’Estat veí del sud. En conjunt, els bancs espanyols van obtenir un benefici atribuït de 12.060 milions d’euros. El sector va poder absorbir, sense excessives dificultats, la resolució del Banco Popular.

En conjunt, la plaça bancària espanyola -en les dades no s’inclou per exemple CaixaBank en tan què caixa- va tancar el darrer exercici amb un increment de 4.090 milions d’euros respecte del 2016. Si no s’hagués hagut de fer front als resultats obtinguts pel Popular, el benefici atribuït el 2017 hauria estat un 5,3% superior a l’obtingut en l’exercici precedent, segons que destaca l’AEB. La millora del benefici se sustenta en el creixement dels ingressos més recurrents del compte de resultats, la contenció de les despeses i les menors necessitats de provisions.

Segons les dades de la patronal bancària espanyola, Andbank va ser l’entitat que a nivell individual va assolir el cinquè pitjor resultat del curs. El resultat final de l’exercici va deixar un saldo negatiu de 7.286.000 euros. Els grans capítols de la filial espanyola del banc del Centre de Negoci passen, essencialment per uns ingressos per comissions de 54,6 milions. La gestió d’aquestes comissions, però, van suposar unes despeses de 17,9 milions.

L’entitat va tenir unes despeses d’administració de poc més de 39 milions, entre les quals sobresurt la partida de personal, que va suposar un desemborsament de gairebé 22,2 milions d’euros. Andbank Espanya va haver d’afrontar amortitzacions per valor de 13,2 milions d’euros i va haver d’abonar 156.000 euros en impostos. Tot plegat per deixar un balanç global total de l’exercici de 7.241.000 euros.

El sector bancari espanyol en el seu conjunt va obtenir durant l’any passat uns guanys atribuïts de 12.060 milions, 4.000 més que el 2016

En el rànquing de menys a més, és a dir, començant per qui va guanyar menys o va perdre, un llistat que lideren el Popular amb 13.594 milions de pèrdues i Banco Pastor, amb una saldo negatiu de 205 milions, hi segueixen Targobank amb gairebé 68 milions i Evo Banco amb 50 milions. Després d’Andbank, que ocupa la cinquena posició començant per la cua, un dels primers bancs amb beneficis, encara que molt baixos, va ser Banco Alcalá, participat per Crèdit Andorrà.

El resultat de l’entitat madrilenya va deixar un saldo positiu de 134.000 euros que va ascendir a 207.000 gràcies a d’altres elements que es poden reclassificar en resultats segons les dades que figuren en la memòria de l’AEB referent als guanys i les pèrdues dels bancs espanyols a nivell individual, és a dir, sense tenir en compte els dividends que puguin haver percebut, si és el cas, d’altres participacions empresarials que tinguin.

Algunes de les principals magnituds de Banco Alcalá serien 8,1 milions d’euros en ingressos per comissions i 10,7 milions en despeses d’administració dels quals gairebé 7,5 estan vinculats al cost que té el personal. El resultat de l’explotació, de fet, va ser d’1,2 milions negatius, però en el resultat de l’exercici se li van imputar 1,6 milions d’euros en guanys derivats de donar de baixa als comptes actius no financers i participacions.

El rànquing bancari espanyol començant per aquells que van obtenir uns beneficis més importants l’encapçalaria el Santander amb uns guanys, el 2017, de 3.006 milions d’euros, un 21% més que l’exercici precedent. En segon lloc hi hauria el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que va obtenir un saldo positiu de 2.082 milions, és a dir, un 25,3% més que el 2016. I el podi d’aquest llistat l’ocuparia una entitat amb vinculacions al Principat com el Sabadell, amb uns beneficis de 519,17 milions d’euros i un ascens percentual del 36,7%.

-

Relacionat

Goyache plega de l’AREB i hi arriba el ‘Bankia’ Saurina
-

Relacionat

La Unió de Banca Andorrana escalfa motors
-

Relacionat

Caiguda de més del 15% dels beneficis del sector bancari durant el 2017
-

Relacionat

Els beneficis que la banca va obtenir el 2017 cauran més d’un 10% respecte de l’exercici anterior

Comentaris

Trending