La Justícia haurà de permetre recuperar un pis ocupat en pocs dies

La llei de mesures per al mercat de l’habitatge també agilitza el procediment judicial en cas d’impagament de lloguers, fins i tot a partir d’una única mensualitat

Dos blocs de pisos al Tarter.
Dos blocs de pisos al Tarter.

La nova llei de mesures per al mercat de l’habitatge crearà un sistema mitjançant el qual els propietaris podran recuperar molt més ràpidament un pis llogat en cas d’impagament de rendes. Fins i tot malgrat que només sigui per una mensualitat. Així s’ha incorporat amb les esmenes presentades pels grups de la majoria, que també creen un procediment exprés per desnonaments en cas d’ocupacions d’immobles. Es vol que es pugui recuperar la unitat immobiliària en tot just uns pocs dies.

El projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge ha estat tancat a la comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat del Consell General. Es votarà ja el dijous perquè, d’aquesta forma, pugui estar en vigor l’1 de gener. Ara bé, el debat es preveu llarg, ja no només pel text sinó per les diferents reserves d’esmena que ha presentat el grup parlamentari socialdemòcrata, que fa temps que fa d’aquest àmbit un dels seus principals cavalls de batalla.

Sessió de Consell General del passat dia 7.

Relacionat

La majoria vol un reglament per dictaminar la renda màxima dels pisos a preu assequible

En aquesta ocasió, la llei ha patit modificacions considerables durant aquest treball. Bàsicament per la decisió dels grups de la majoria de presentar tota una sèrie de propostes de modificacions que afecten el Codi de procediment civil. Es vol agilitzar el màxim possible l’actuació de la Justícia en dos supòsits: el primer, l’impagament de rendes de lloguer. El segon, l’ocupació de pisos. En tots dos casos es vol que el propietari pugui recuperar l’immoble com més aviat millor.

Així, en el primer cas s’estableix, per exemple, que els actes de comunicació als arrendataris han de ser ràpids: tres intents en un màxim de deu dies hàbils. A partir d’aquí, ja es faculta a passar al segon estadi del procés: informar via un edicte al BOPA. També s’estableix que si la quantia del procés no és superior a 1.500 euros, la intervenció de l’advocat “és facultativa” però no pas necessària.

A banda, aquestes denúncies es podran fer des del primer moment. A la llei s’indica que “els procediments d’arrendaments per resolució del contracte per la manca de pagament de la renda poden instar-se en cas de manca de pagament d’una mensualitat”. També es faculta al saig per intervenir un cop hi hagi sentència i, per tant, hagi de fer-se l’execució de la resolució.

I, paral·lelament, també s’afronta un altre supòsit: el d’ocupació d’immobles. En aquests casos, els propietaris podran emprar el procediment de tutela sumària, un dels més ràpids previstos a la legislació. Així, si es constata aquesta situació, es podrà fer l’acció davant el batlle de guàrdia i aquest haurà de decidir si l’admet o no “dins del dia natural següent al dia en què s’ha presentat”. Si tira endavant, en una altra jornada s’haurà de requerir a l’ocupant perquè marxi voluntàriament en un dia o bé acrediti el títol jurídic que l’autoritza a romandre al pis o habitatge. Si no ho pot fer, “dins del dia natural següent s’ha de dictar aute declarant l’ocupació de l’immoble i s’ha de procedir, amb l’auxili del cos de Policia, al llançament immediat dels ocupants”.

L'immoble objecte del plet està situat a la urbanització Font Amagada d'Anyós.

Relacionat

Una societat no es pot equiparar a una persona física en matèria d’habitatge

Un altre canvi significatiu que ha patit el text en comissió té a veure amb els supòsits que pot argüir un propietari per no haver d’aplicar la pròrroga forçosa del contracte. El text original deixava clar que cap societat -persona jurídica- podia intentar recuperar un immoble per destinar-lo a socis, administradors o familiars. La llei que es votarà dijous, en canvi, estableix que “aquesta excepció pot ser al·legada per persones jurídiques que hagin actuat en el contracte d’arrendament com a arrendadores, sempre que la recuperació interessada es destini a socis o accionistes, o familiars de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat d’aquests i que s’acrediti el caràcter de soci o d’accionista i, en el seu cas, el parentiu amb el destinatari de l’habitatge”. Cal recordar que una recent sentència del Superior, justament, establia que, fins ara, les anteriors lleis no permetien aquesta opció.

Les de la majoria són, amb comptadíssimes excepcions, les úniques propostes de modificació que han prosperat en comissió. Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos han rebutjat gairebé totes les de l’oposició. Per això, des del PS s’ha optat per presentar diferents reserves d’esmena, per portar temes concrets al ple. És el cas de la demanda perquè els increments del lloguer siguin, com a màxim, del 25% del que s’acordi amb la pujada de salaris o que aquest límit també s’apliqui als arrendaments dels locals comercials.

Comentaris (16)

Trending