La majoria vol un reglament per dictaminar la renda màxima dels pisos a preu assequible

Els tres grups parlamentaris han introduït 19 esmenes centrades en evitar la dilatació en el temps dels processos per impagament i en reforçar la seguretat jurídica en casos d’ocupació

Sessió de Consell General del passat dia 7.
Sessió de Consell General del passat dia 7. EDUARD COMELLAS/CONSELL GENERAL

Els grups de la coalició, Demòcrates, Independents i Ciutadans Compromesos, han presentat 19 esmenes al projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul de mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Entre elles, destaca la proposta de la creació d’un reglament per dictaminar la renda màxima dels pisos a preu assequible. Així mateix, hi ha dos blocs més centrats a evitar la dilatació en el temps dels processos per impagament i en reforçar la seguretat jurídica en casos d’ocupació indeguda d’un habitatge.

Les esmenes presentades pels tres grups que formen la majoria es divideixen en tres grans blocs. Un d’ells se centra a evitar l’allargament de tot el procés que envolta els casos d’impagament de l’arrendament d’un habitatge, perquè no es cronifiquin en el temps, i que puguin tornar al mercat el més aviat possible. El segon es destina a ampliar la seguretat jurídica dels propietaris en cas d’ocupació indeguda d’un habitatge. Finalment, les sancions als propietaris que rescindeixin els contractes simulant que recuperen l’immoble per a ús propi o per a un familiar, o que el venguin després de recuperar-lo al·legant aquests motius.

Dintre d’aquests tres blocs, un dels apartats se centra en la petició d’aprovació d’un reglament que dictamini la renda màxima dels habitatges a preu assequible. Concretament, mentre no estigui en funcionament el sistema d’informació dels contractes d’arrendament. A més, també es vol reforçar l’accés a les dades relatives al parc immobiliari i el seu tractament, per part de l’Institut Nacional de l’Habitatge i el ministeri, per tal que es puguin utilitzar única i exclusivament per obtenir un detallat coneixement de la situació.

Pel que fa als procediments en cas d’impagament, les esmenes de la majoria insten a introduir canvis al Codi de Procediment Civil perquè els processos siguin més àgils, però mantenint el caràcter garantista per a les dues parts. Un exemple és la reducció dels terminis i la facilitació de les notificacions o citacions als arrendataris que no paguin. També es donen competències al saig per dur a terme l’execució forçosa de les resolucions que acordin la recuperació del bé immoble per part de l’arrendador, un cop hi hagi sentència ferma de la Batllia.

Pel que fa a les situacions de persones que ocupen un immoble sense permís, és a dir, els ‘okupes’, i per evitar la desprotecció jurídica del propietari, es volen facilitar els processos de recuperació d’un immoble, i s’agilita el procediment a emprar per desallotjar-los. A més, també s’ha entrat una esmena per actuar davant de casos d’abandonament d’animals de companyia dins d’un domicili, que es torbin en situació de perill o de desatenció de les seves necessitats bàsiques. S’encomana al Govern que, en un termini de tres mesos, instauri els protocols d’actuació adients entre els cossos especials i administracions.

 

Comentaris (2)

Trending